Beter… wat maak jou gelukkig?

[powerpress]

Ons is in die nuwe jaar besig met ’n reeks getiteld: BETER.  Want ek glo dat ons almal in ons lewe iets het wat ons graag beter wil hê en waarin ons wil groei.

Die subtitel is:  Normaal is die vyand van BETER.  Want almal doen normaal, maar normaal verander nie enigiemand nie.

Normaal gee jou nie beter verhoudings nie, normaal gee jou nie beter gesondheid nie, normaal gee jou nie beter emosies nie.

Wat ons deur die reeks gesê het, is dat indien ons soos Jesus lewe dan sou ons verander en groei in hierdie areas van ons lewe, want Jesus was nooit normaal nie.

En wat ons gesê het is dat ons as volgers van Jesus is, dat ons SOOS HY moet lewe.

As jy al besluit het om Jesus te volg met jou lewe dan is jy veronderstel om te lewe soos Jesus gelewe het.

Indien jy nog nie daardie besluit geneem het nie en jy nog dinge uitkyk dan sal jy steeds beginsels sien wat jou kan help in jou lewe.

 

Ons wil soos Jesus lewe, ons wil vergewe soos Hy vergewe het, ons wil gee soos Jesus gegee het, ons wil omgee soos Hy omgegee het.

Maar hier is waar ek vandag die draai wil maak – en ek hoop dat jy dit sal hoor en reageer.

Jesus het jou nie net gevra om SOOS HY te lewe nie.

Jesus het nie net gesê dat ons soos Hy moet lewe en Sy voorbeeld moet volg nie.

Wat Jesus van ons vra is iets veel groter as dit – dit is veel moeiliker en dalk affronteer dit jou.

Dit is wat Hy gesê het:  Ek wil hê julle moet VIR MY lewe.

Daar is ’n verskil tussen SOOS HY lewe en VIR HOM lewe.

En daar is ’n groot verskil – as iemand vir jou sê ek wil graag hê jy moet iets doen soos ek dit doen, dan sal dit een ding wees.  Maar as iemand vir jou sê, ek wil hê jy moet jou hele lewe vat, jou drome, jou toekoms, die familie wat jy het, die besigheid wat jy bou…

Ek wil hê jy moet jouself uit die middel daarvan haal en jou ideale daarmee opgee en Ek wil hê jy moet dit doen, VIR MY.

 

Wie sal so iets van jou vra?  En as ons eerlik is, is dit dalk so bietjie verwaand.

Die waarheid is dat dit baie ontstellend is.

Vir Iemand om te sê dat jy jou hele lewe rondom Hom moet laat draai.

Vergeet daarvan om vir jou kinders te lewe. Vergeet daarvan om vir jou eie drome te lewe.

Ek wil hê jy moet VIR MY lewe.

Ek wil hê jou hele lewe moet draai om ’n middelpunt wat EK moet wees.

Luk. 14:26 “As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe.”  AFR83

Wie praat so?  Wie sê sulke goed?

Jesus het vir meeste mense vandag gewoon, normaal begin word.

Hy is die storieboek liewe Jesus wat omgaan en vir almal lief is en gee wat hulle graag wil hê.

Mense dink dat Jesus vervelig en veilig was…  Hy was alles behalwe veilig – hy was radikaal en revolusionêr gewees.

Wie sê so iets?  En dit is presies hoekom mense op hierdie stadium gesê het, ek het van jou wonderwerke gehou Jesus, ek het van jou boodskappe gehou MAAR DIT.  Ek is uit.

Dit is TÉ EKSTREEM.  Jesus was nie veilig nie.  Hy kom vir die belangrikste dinge in jou lewe.

Hier is hoekom Hy dit van ons vra – dit is wat Hy weet van jou en my…

Jy leef alreeds VIR iets.

 

Elkeen van ons leef vir iets – jy mag miskien nie so daaraan gedink het nie.

Maar jy leef vir iets op hierdie stadium.  Hoe weet jy wat dit is?

Dit is wat die geluk in jou lewe bepaal.

Wat jy nodig het om jou gelukkig te maak, is waarvoor jy lewe.

Wat ek doen om myself gelukkig te maak, is waarvoor jy lewe.

 

Vir baie van ons is dit jou gesin, jou eggenoot, jou werk, jou sport.

Vir sommige van ons sal ons sê, ek sal nooit heeltemal gelukkig wees totdat ek in ’n intieme verhouding met iemand lewe nie.

Wat Jesus sou sê is, DIT is waarvoor jy lewe.  Jy lewe vir daardie verhouding.

Die middelpunt van jou lewe draai rondom dit wat jy glo jou gelukkig sal maak.

Ek dink dit is Thomas Merton wat jare gelewe gesê het, REPENTANCE is changing the direction in which you seek your happiness.

Elkeen van ons het ’n denkbeeldige lyn in die grond getrek en gesê, as ek aan die ander kant daarvan is, dan sal ek gelukkig wees.  Dan sal dinge vir my sinvol wees, dan sal ek voel daar is ’n doel in hierdie lewe.

Vir party is dit om suksesvol te wees en te bewys dat ons dit kan doen.  Of om dalk net te bewys dat ek NIE SOOS my pa is nie.

En ons lewe ons hele lewe om net iets te bewys vir onsself of dalk vir iemand.

Almal het daardie lyn getrek, dit is waarvoor ek lewe.

En hier kom die onveilige Jesus en sê:

Waarvoor jy nou lewe, is nie die moeite werd om voor te lewe nie.

Hier is die hartseer ding wat Jesus sê, as daar enigiets anders as EK aan die ander kant van daardie lyn is – sal dit jou in die steek laat.

Jou verwagting daarvan gaan teleurgestel word.  Dit gaan een of ander tyd nie vir jou gee wat jy regtig hoop dit sal vir jou gee nie.

Dit is hoekom ons dikwels dieselfde patrone in ons lewe herhaal oor en oor.

Ons bly geluk soek op plekke wat dit nie vir ons oor die langtermyn kan gee nie.

 

WIE of WAT jou gelukkig maak, kan jou nie permanent tevrede stel nie.  Ons voel voortdurend teleurgesteld en in die steek gelaat.

So Jesus wil nie net hê jy moet soos Hy lewe nie, Hy wil hê jy moet VIR HOM lewe.

 

Ek gaan dat Jesus se eie woorde tot ons spreek vanoggend.  Om soos Jesus te lewe maak ons lewe beter maar wat ons lewe selfs nog beter maak is om VIR Jesus te lewe.

Daar is ’n verhaal wat in Johannes 4 afspeel wat een van ons gunstelinge is.

Hier is so bietjie agtergrond:  Jesus is op pad van Judea af in die suide van Israel en Hy is op pad Noorde toe maar Hy moet deur ’n streek trek wat Samaria genoem was.

Nou die Samaritane was om dit lig te stel soos honde vir die Jode.  Hulle het mekaar gehaat.

Die Jode het nie eers gedink dat die Samaritane ten volle mens was nie.  Die rede was dat die Jode wat agtergebly het in Jerusalem nadat die Babiloniërs hulle ontvoer het met die Grieke en ander nasies begin trou het en so vermengde godsdiens en kultuur gehad.

’n Goeie Jood sou nie deur Samaria gereis het om uit te kom waar hy wou uitkom nie.

Maar Jesus was nie normaal nie, Hy gaan deur Samaria.  En Hy kom by ’n put uit in die middel van die dag.  En hierdie vrou kom na die put toe wat ’n vreemde tyd van die dag was vir ’n vrou om na die put toe te gaan.  Die vroue het gewoonlik vroegoggend of laatmiddag put toe gegaan, so sy wou die ander vroue waarskynlik vermy, uit skaamte.

En hier is wat veronderstel is om te gebeur:  Jesus sit by die put en toe sy daar aankom moes Jesus weg beweeg het omdat ’n man in daardie kultuur nie met ’n vrou gepraat het nie en nog erger as die ’n Joodse man en ’n Samaritaanse vrou was.

So wat Jesus moes doen was om op te staan en weg te stap tot hierdie vrou klaar was met haar water wat sy kom haal het.  Daar moes nie eers oogkontak gewees het nie.

Joh. 4:7-9 “’n Samaritaanse vrou kom toe daar aan om water te skep. Jesus vra haar: “Gee vir My asseblief water om te drink.” Sy dissipels was toe nog in die dorp om kos te gaan koop.  Die Samaritaanse vrou sê toe vir Hom: “Hoe op aarde vra jy wat ’n Jood is, van my wat ’n Samaritaanse vrou is, water om te drink?”

 

Hoekom praat jy met my, sê die Samaritaanse vrou?  Ek wonder wat het deur haar gedagtes gegaan het?  Hoekom praat die man met haar?

Jesus se reaksie het Hy seker met so klein glimlag op sy gesig gesê:

Joh. 4:10  “As jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het, en geweet het wie dit is wat vir jou vra: ‘Gee vir My water om te drink,’ sou jy Hóm gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.”  NLV

Jesus het ’n ander gesprek met haar as wat sy met Hom het.  Dit is iets wat ’n mens opmerk van Jesus  – hy het dikwels ’n ander gesprek met mense gehad as wat hulle na Hom toe gekom het om te hê.

Hier is hoekom dit so radikaal is – hierdie vrou soos elkeen van ons, het probeer om haar geluk te vind, probeer om haar betekenis te vind in verhoudings.

Hier is wat ons almal doen – ons wil betekenis hê, ons wil weet dat ons lewe saak maak.  Dat ons lewe sin het.  Ons wat ons doen, is om ons hele lewe te probeer bewys vir onsself en vir ander dat ons werklik gelukkig is en betekenis het.

 

En wat Jesus vir haar sê is, wat jy soek – daardie gevoel van geluk, tevredenheid, betekenis, wat jy nastrewe; as jy maar net weet, dit is ’n geskenk.

Jy kan niks doen om dit te verdien nie.  En Ek kan dit vir jou gee.  Dit is gawe.

Joh. 4:11-12      “Die vrou sê vir Jesus: “Meneer, jy het nie eers ’n skepding nie, en die put is diép. Van waar kry jy dié lewende water? Jy is beslis nie belangriker as ons vader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie.”  NLV

Weereens sien mens sy het heeltemal ’n ander gesprek was wat Jesus het.  En sy het vrae, dinge wat sy nie verstaan nie.

Sy het dalk gevoel, as ek na jou kyk, dan kan ek nie sien hoe jy kan gee wat jy hier van praat nie.

Joh. 4:13            “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word.”

Hier is die hartseer van meeste mense – hulle gaan oor en oor na die verkeerde put toe om te drink van die water wat hulle nooit gelukkig sal maak ten volle nie.

En daar is verskeie soorte putte.  Dit wat jy glo jou gelukkig en vervuld sal maak.

En oor en oor gaan drink ons van die water van sukses en van die water van genot en van die water van verhoudings buite Hom en van die water van finansiële voorspoed.

Dit is wat Jesus weet, want sy Pa het my en jou gemaak – elkeen van ons het ’n diep siele dors.  Daar is ’n dors aan jou binnekant wat so droog is, soos jou liggaam water nodig het.

Joh. 4:13-14      “Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat Ek vir hom sal gee, sal ’n fontein in hom word waarvan die water vir altyd sal bly opborrel.”  NLV

Hier is wat Jesus sê, die geluk waarna jy soek gaan van binne afkom, nie van buite af nie.

Hoeveel van jou geluk word bepaal deur dinge wat van buite af kom?  Wanneer hulle my uiteindelik raaksien.  Wanneer ek uiteindelik my prestasie om bo uit te kom bereik.

Wat as jy van binne af buitetoe kon lewe?  I.p.v. buite af binne toe?

Hoeveel vrede sal jy nie hê nie?

Joh. 4:15-26      “Die vrou sê toe vir Hom: “Meneer, gee my van hierdie water sodat ek nie weer dors word en hierheen hoef te kom om water te skep nie.”

Dan vra Jesus haar om haar man te gaan haal en sy sê toe dat sy nie ’n man het nie.  Jesus verstom haar toe Hy vir haar sê, ja ek weet, want jy het al 5 gehad en die een wat jy nou het is ook nie jou man nie.

Weet jy hoekom sy in die middel van die dag gekom het?  Want sy wou almal vermy, sy was moeg om geoordeel te word.

En vir baie van ons is dit waar – ons hoor hierdie uitnodiging van Jesus en ons voel veroordeel, ons dink aan ons verlede, die dom dinge wat ons al aangevang het.

Ek is nie ’n insider nie.  En Jesus sê, Ek was nie normaal nie.  Ek het nie ingepas nie.

Al wat jy moet doen, is – sit jou vertroue IN MY.

Dan is die vraag wat enige praktiese persoon sal vra:  Hoe weet ek dit sal werk?

Want wat Jesus vra is groot, dit is alles.  Hoe gaan ek weet dat ek nie gaan uit mis op die lewe en dinge wat die lewe lekker en interessant maak nie?

Want om buite beheer te wees van jou eie lewe en Iemand anders in beheer van jou lewe te plaas is nie iets wat maklik is nie.

Hoe kan ek weet dat wat Jesus my offer is beter as wat ek self nastrewe en na soek?

Gaan so bietjie vêrder in Joh. waar Jesus aan die kruis hang.  Hy is op sy laaste.

Joh. 19:28 “Hierna het Jesus, terwyl Hy weet dat alles reeds afgehandel is en sodat die Skrif vervul kan word, gesê: “Ek is dors.”  NLV

Hy het dors geword, sodat jy nooit dors hoef te kry nie.  Sodat jy vervuld kan wees.

Dit is hoe jy weet.

Hy het nie net vir jou gevra om jou alles vir Hom te gee nie, Hy het alles vir jou gegee, nog voor jy dit kon doen.

Hy het gesê, Ek sal my lewe vir jou aflê om jou te wys hoe committed ek aan jou is.

Dit wat Hy vir jou vra, is iets wat Hy reeds in soveel meer en groter maniere vir jou gedoen het.

Jy sien, dit gaan nie om soos Hy te wees nie.  Dit is wat goeie mense doen.

Vir baie mense is dit waaroor hulle geloof gaan, om meer geduldiger, liefdevol, eerlik, ens. soos Jesus te raak.

Maar Jesus vra meer as dit – Hy wil die senter van jou lewe hê, dit wat jou gelukkig maak.

Dit moet Hy wees.  Om in elke besluit te vra, Here wat wil U nou vir my hê?

Dit is nie ’n eenmalige besluit nie, dit is ’n daaglikse oefening.  Uur vir uur, soms minuut vir minuut.  ’n Gebed wat jy oor en oor bid.  Nie my wil nie, maar U wil.

Hier is die wonderlike ding – wanneer jy vir Hom begin lewe, hoe makliker en meer vanself gebeur dit dat jy soos Jesus lewe.