Ligdraers – leef entoesiasties

[powerpress]

Goeie more vriende,

Ek wil vandag gesels oor die geestelike kant van entoesiasme. Ek glo daar is 2 soorte mense in die wêreld. Die wat toe laat dat hulle omgewing hulle entoesiasme bepaal tot die lewe. En dan is daar die mense wie se entoesiasme hulle omgewing bepaal en verander.

Hoor wat sê 1 Korintiërs 15:57-58 en ek lees dit uit die New living translation.

57 But thank God! He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ.

Vriende mag ons nooit solank op die christelike pad wees dat ons vergeet om dankbaar te wees oor wat Jesus aan die kruis vir my en jou gedoen het nie.

En dan gaan hy verder en sê:

58 So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. 1 Cor 15:57-58 NLT

Jo, Jo, Jo, dis rof huh? Always nie soms nie, nie as jy voel jou baas is regverdig nie, nie as jy lus is nie, nie net as jy waardeer word of voel jy word waardeer of maak ’n verskil by die skool of kerk of waar jy volunteer nie. Always work enthusiastically hoekom want ons weet niks wat ons doen vir wie, vir God is useless nie.

So as ek volunteer of betaal word, as man of pa alles wat ek doen, moet ek entoesiasties doen vir die Here. Met passie doen vir die Here moet ek my beste gee vir die Here want dis nie net useless nie, maar nog ’n rede is ook want Hy het sy beste vir ons gegee in Jesus wat vir ons oorwinning gegee het.

Nou as ons dalk wou dink ja maar dis net een vers, hoe ernstig was Paulus toe hy dit gesê het. Lees saam met my:

Kolossense 3:23 Pak alles gemoti­veerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie.

Vriende ek en jy is geroep om Heilig te wees om anders te wees of sal ek dit beter sê ons is geroep om ligdraers te wees veral in tye soos nou.

Vandag wil ek gesels vanuit die lewe van David. En in David se lewe is daar 2 seisoen waarna ons gaan kyk. David as kind en David as koning.

Nou as jy dalk nie heeltemal op datum is nie. David is ’n seun wat skape oppas maar ook as koning gesalf. David se pas stuur hom om vir sy broers kos te vat want die Filistyne het oorlog verklaar teen Israel en nou is daar hierdie kyk wat gebeur wat gaan gebeur.

Israel aan die een kant en Filistyne aan die ander kant van valei. Elke dag kom Goliat ’n reus uit en sê stuur iemand om met my te fight en die winner takes it all. Hy sê dan ook slegte goed oor Israel en God. David kom en hoor dit en dan sê hy tot hier toe en nie vêrder nie en hy besluit hy gaan Goliat aanvat. Klomp goed gebeur dan nog behind te scense en jy is welkom om dit te lees in 1 Samuel 17. Maar ons sluit aan by David as hy uitstap en met Goliat chat.

Leef jou in daai oomblik in sien dit afspeel.

1 Samuel 17:45-46 Maar Dawid skree terug: “Jy kom na my toe met ’n swaard en ’n spies en ’n swaard, maar ek kom na jou toe in die Naam van die Here, die Almagtige, die God van die magte van Israel wat jy staan en beledig. 46Vandag gee die Here jou oor in my mag. Ek sal jou doodmaak, jou kop afkap, en die lyke van die Filistynse leër vir die roofvoëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee.

Almal van Israel is bang maar David is ek gaan jou nie net doodmaak nie, ek gaan jou morsdood maak ek gaan jou kop afkap.

Waar kom David se entoesiasme vandaan?

Ek glo dit kom van 3 daaglikse dissiplines af.

  • Hy het God daagliks vertrou. Bere of leeus verjaag terwyl hy skape oppas.
  • Hy het daagliks met God tyd bestee. Ps23 Die Here is my herder
  • Hy het daagliks God aanbid deur te sing en musiek te speel op sy harp.

Vriende wanneer ek en jy daagliks God vertrou, tyd met hom spandeer en hom aanbid dan raak ons vol van God.

48 Die Filistyn het al nader gekom, maar Dawid het hom vinnig tegemoetgegaan. 49 Hy steek sy hand in sy slingersak, vat ’n klip daaruit, gooi dit met sy slingervel en tref die voorkop van die Filistyn. Die klip het in sy kop ingedring en hy het met sy gesig vooroor op die grond geval. 51 Toe hardloop Dawid, trek die Filistyn se swaard uit die skede en kap sy kop daarmee af.

Dis David as kind.

Lees saam met my uit 2 Samuel 11:1-2

1Die volgende lente, die tyd waarin die konings gewoonlik gaan veg, het Dawid vir Joab en sy manskappe, asook die hele leër van Israel gestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba gaan beleër. Dawid het in Jerusalem agtergebly. 2 Een namiddag, nadat hy gerus het, het Dawid opgestaan en op die dak van die paleis rondgeloop. Van die dak af sien hy ’n besonder mooi vrou wat besig was om te bad.

David moes op die oorlog veld wees, maar hy stuur Joab en sy manne. Hy bly terug by die paleis. En dan omdat hy nie is waar hy moet wees nie maak hy droog.

As kid hardloop David met entoesiasme nader na die reus.

As koning loop David doelloos op die dak van die paleis rond terwyl hy eintlik in oorlog moet wees.

Nou hoe het David, en hoe verloor ons baie keer daai entoesiasme daai vuur.

Ek vermoed David het begin om sy oë te plaas op sy gemak en het sy oë afgehaal vanaf God en dit waarvoor hy geroep is.

Vriende waar is ek en jy vanoggend? Is ons nog so entoesiasties oor dit wat Jesus vir my en jou gedoen het? Het ek en jy dalk ook ons oë afgehaal van die rede hoekom God ons dalk op sekere plek geplaas het? Het ek en jy dalk ons oë afgehaal van God af en is ons nou meer gefokus op ons gemak en wat ons wil hê en hoe ons dit wil hê en ook wanneer ons dit wil hê.

Hardloop ons nog in die oorlog in vriende? Werk ons nog vir God of werk ons nou vir mense of dalk vir ons selfs, doen ek en jy nog ons beste omdat ons dit vir Hom doen of doen ons net die nodige want dis wat almal doen. Vertrou ek en jy nog dat al voel dit vir ons dis hopeloos. AL voel ons land se plotiek hopeloos en ek kan nie verskil maak nie hou ons aan ons beste gee, hou ons aan bid, of as die goed met die #feesmustfall kom en ons spoed breek hou ons aan bid en vertrou. Jy is dalk nie in die werk wat jy gedink het jy in sou wees nie of op die plek waar jy wou wees op die stadium van jou lewe nie en jy wil negatief raak.  Jou baas is ’n draak en onredelik, of jou huwelik voel gebroke en niks wat jy doen, is ooit goed genoeg nie, of dalk is jou kinders is vêr van God af en ver van jou af.

Kan ons nog meer real wees jy voel dalk vêr van God af. Jy hoor ons praat van dankbaarheid maar op die stadium voel jy daar is niks om voor te lewe wat nog dankbaar voor te wees nie en al wat jy wil doen is opgee. Jy voel leeg, negatief, alleen en dalk is jou sondes heeltyd in jou gedagtes heeltyd op jou rug.

Kan jy dalk relate met wat ek nou sê? Vriende dan is dit tyd vanoggend dat ons soos David kom in Psalm 51.

Nadat die profeet vir David kom sê het die Here weet wat hy gedoen het met Batseba dan kom David en raak opreg en breek stukkend voor die Here. Hy het berou en vra vergifnis maar dan ook kom hy in vers 10 – 12

Psalm 51:10-12 Gee my tog weer blydskap en vreugde; U het my stukkend gebreek,

laat my weer vol vreugde wees. 11 Moenie let op my sondes nie, en wis al my oortredings uit. 12 Skep vir my ’n rein hart, o God. Gee my ’n nuwe, standvastige gees.

En hierdie hele week terwyl ek gewerk het aan die preek en toe ons gesels het op kantoor oor die diens was daar net die gevoel dat vanoggend dit tyd is dat ons weer eerlik opreg voor God raak nie.

Vriende is dit nie dalk tyd om voor hom te breek en te erken Here my entoesiasme het verdwyn Here ek leef vir my gemak en myself. Dalk is dit vanoggend tyd dat jy kom en eienaarskap vat vir jou verkeerde optredes en foute die Bybel noem dit sondes en weer God vra om jou sondes en oortredings uit te wis. Dalk sit jy hier en jy het nog nooit oorgegee nie, maar die gees is besig om met jou te werk en jy voel dis tyd om jou lewe oor te gee al die seer al die pyn al die beheer want jy kan dit nie op jou eie meer doen nie en jy het nodig dat God jou siel moet red.

Mag ek vra vriende terwyl ons nou die volgende lied sing wil jy nie net daar waar jy is met God gesels nie. Wees net eerlik met hom sê hom hoe jy voel, erken jou skuld aan hom en nooi hom in. Vra hom om jou oortredings te verwyder. Bid dalk soos David vanoggend en vra God om jou weer ’n rein hart te gee en ’n nuwe standvastige gees te gee.

Seen gemeente: Vriende kom ons Vertrou God daagliks, kom ons spandeer tyd met God daagliks, en kom ons aanbid God daagliks sodat ek en jy Ligdraers kan wees in ’n negatiewe wêreld deur entoesiasties te leef vanuit God se krag en genade.

Ligdraers – optimisme

[powerpress]

Een van die redes hoekom ek so opgewonde is oor hierdie reeks is omdat ek dit so nodig het. Om realisties en negatief te wees is heel natuurlik.

Daar is wêreldwyd amper ’n epidemie van negatiwiteit.

Maar om positief en optimisties te wees, ten minste vir my, beteken ’n ander houding.

Dalk is jy die uitsondering maar ’n positiewe, CAN DO, gesindheid kom nie natuurlik nie.

Ons praat die volgende 4 weke oor optimisme, entoesiasme, dankbaarheid en vrygewigheid, kwaliteite wat baie skaars is in die tyd waarin ons leef.

Ons moet Ligdraers wees in die negatiewe wêreld waarin ons leef.

 

Die reeks se tema vers wat jy ook kan aflaai as ’n slimfoon agtergrond op ons FB bladsy is:

Mat. 5:16   “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” AFR83

Wie van julle dink dat ons meer Ligdraers in hierdie negatiewe wêreld nodig het?

En weet jy wat, God wil hê dat jy daardie optimistiese ligdraer moet wees in die donker wêreld waarin jy leef. By die werk, by die skool, by vriende om die vuur, oral waar jy kom.

 

Vandag: Optimisme. (Sê dit vir iemand, Ek weet nie van jou nie, maar ek is optimisties.)

Dit is interessant dat daar mense is wat meer natuurlik positief en meer natuurlik negatief is.

Hulle sal ’n vers lees byvoorbeeld, Ps. 23:5     “…my beker loop oor.”

Die optimis sê, “Die Here seën my met baie.” Die pessimis sê, “As die beker oorloop gaan daar ’n gemors wees in die huis.”

Dit is amper of mense dink dit is beter om verskriklik negatief te wees.

 

Soos ons gesien het in ons vorige reeks Die 1 Ding, bepaal ons gedagtes ons, woorde, ons woorde bepaal ons gewoontes en ons gewoontes bepaal ons lot.

Waarna jy soek, sal jy vind. As jy negatiewe goed soek gaan jy hulle verseker vind.

Prov. 11:27        “If you search for good, you will find favor; but if you search for evil, it will find you!” NLT

Hoe is ’n mens optimisties in hierdie negatiewe wêreld?

Ek is nie OPTIMISTIES gebaseer op wat ek VOEL nie.

Ek is OPTIMISTIES gebaseer op wat GOD SÊ.

Ek is nie ’n Ligdraers of optimisties gebaseer op wat ek voel of ervaar op hierdie stadium nie, maar ek is optimisties gebaseer op wat God vandag nog vir my sê.

Ek wil vandag net uit 1 hoofstuk in die Bybel vir jou 7 redes gee hoekom jy optimisties kan wees. Romeine 8 en 7 redes hoekom jy optimisties kan wees.

 

Ek is optimisties want…

  1. My sonde is vergewe en my ewigheid is veilig.

Rom. 8:1-2           “Goeie nuus! God se oordeel is vir altyd verby vir elkeen wat aan Christus Jesus behoort. Dit alles is aan die Heilige Gees te danke. Sy nuwe wet waarborg nou splinternuwe lewe in Christus Jesus vir my. Die Gees maak my vry van die neerdrukkende wet van die sonde en die dood. Hy breek daardie magte se houvas op my lewe vir altyd.” DB

Iemand wees opgewonde hieroor… God se oordeel is verby!

Ek weet nie van jou nie, maar ek is BAIE vergewe. Ek moes elke dag weer ’n nuwe mens word. Nie net een keer toe ek Hom aangeneem het nie, maar weer en weer.

 

Vir elkeen wat Jesus Christus aangeneem het, jou sonde is vergewe. Jy kan niks meer of minder doen om God se kind te wees nie. Jou ewige destinasie is veilig.

Jy kan dalk party dae deur op optrede of woorde nie voel soos ’n kind van God nie, maar ons is nie Ligdraers gebaseer op wat ons voel nie, maar op grond van wat God sê.

God sê, my oordeel is verby, as jy IN Christus Jesus is. Nie as jy voorbeeldig lewe nie.

Wanneer jy Jesus die eienaar, die leier, die bestuurder van jou lewe gemaak het.

 

  1. Jesus is aan die regterhand van God en Hy bid vir my.

Ek weet nie van jou nie, maar dit is WOW! Dit maak my optimisties.

Rom. 8:34 “Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die Een wat vir ons gesterf het, wat boonop ook opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit en wat daar vir ons pleit.” NLV

Nou ek weet nie of jy opgewonde raak daaroor nie, maar wanneer iemand wat geestelik naby aan God leef vir my intree, dan raak ek so dankbaar en bly.

Want ek weet ek het dit nodig en dit is wat Jesus vir my doen.

Hy bid vir my langs die Vader. Hy bid vir jou. En Hy is net langs die Vader.

 

  1. My toekomstige oorwinning is groter as my huidige pyn.

Ek is optimisties want wat ek nou ervaar kan my ’n beter mens maak.

Dit kan seer en moeilik wees maar dit is besig om Jesus se beeld in my te vorm.

Dit maak my elke dag meer en meer afhanklik van Hom in my lewe.

Rom. 8:18 “Ek is van een saak oortuig: al ons swaarkry weeg glad nie op teen die wonderlike lewe wat op ons wag in God se nuwe wêreld nie.” DB

Jy dink ja, dit is maklik vir jou of vir Paulus om te sê, jy leef nie my lewe nie.

Luister, Paulus wat hierdie woorde skryf is soveel ervaar, met klippe probeer dood gooi, in die see gegooi, deur ’n giftige slang gebyt, in die tronk gesit, noem dit.

 

Ek hy sê, my toekomstige oorwinning is groter en beter as my huidige pyn.

As jy in die middel van iets moeilik is, dan sê God, daar wag iets wonderliks op jou in die ewigheid. Dit moet ons optimisties maak. Nie omdat ek so voel nie, maar omdat God so sê.

God sê, die swaarkry wat jy nou ervaar, kan nie eers vergelyk met die wonderlike lewe saam met Hom nie.

 

  1. My denke word gevul met die vrede van God.

Rom. 8:6   “As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede.” NLV

Vir die wat IN Jesus lewe, jou natuurlike sondige natuur hoef jou nie te oorheers nie.

Wat soek die natuurlike mens – gemak, eie eer, eie belang.

 

Maar as my denke deur God se Gees oorheers word soek ek – geleenthede om goed te doen, ’n kans om lig in ’n donker wêreld te wees, ’n plek om sy verteenwoordiger te wees.

Hoekom? Omdat ek vanuit ‘n gedagte wêreld van vrede kom. Sy vrede vul my gedagtes.

As ek angstig of bang raak, dan vul Hy my gedagtes met vrede.

God se Woord vernuwe my gedagtes en die negatiwiteit verdwyn en die vrede begin kom.

 

Hierdie afgelope tyd het ek so angstig geraak wanneer ons gesit het met die bouprojek en die kostes en wat nog gedoen moet word dat ek soms bitter min geslaap het.

Nou , voor jy my oordeel – ek is net ’n mens. Ek het ook ’n vlees wat soms nie doen wat reg is nie. En in hierdie week het die Here net gekom en ’n weg gemaak om my kleingeloof en angstigheid rustig te maak.

En ek het toelaat dat God se vrede, dat alles sal uitwerk, alles sal okay wees my net weer vul en optimisties maak oor die toekoms en wat God vir ons beplan.

 

  1. God se Gees help my in my swakheid.

Ek is optimisties, want wanneer ek swak is, dan maak Sy Gees my weer sterk.

Wanneer ek nie meer kan nie, dan kom Sy Gees en tel my op en gee my weer nuwe krag.

Wanneer ek wil swig voor ’n versoeking, dan kom Sy Gees en maak my sterk om die versoeking te weerstaan.

Wanneer ek angstig raak oor my toekoms en my finansies, dan kom God se Gees en laat weet my net weer, wie in beheer is. Nie iemand in die wêreld nie, maar die GROOT EK IS.

 

Rom. 8:26 “Die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie. Maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versugtinge wat nie in menslike taal verwoord kan word nie.” NLV

Wanneer ek nie meer woorde het om te bid nie, dan kom God se Gees en Hy bid deur my.

Wanneer ek voel, ek gee op, ek kan nie meer nie, dan kom God se Gees en Hy vul my weer met nuwe krag en liefde en hoop.

En kan ek ook sê dat God deur mense werk. Soms werk God deur mense wat ons help en bystaan. Hulle is nie ons rots nie, God is, maar God gebruik mense om ons te help.

En vir party van ons is dit ’n les in nederigheid om te vra vir hulp, om te erken dat ons swak is en dat God deur mense wil werk om ons weer sterk te maak.

 

  1. Die Here laat alles in my lewe ten goede werk.

Rom. 8:28 “En ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat Hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe.” NLV

ALLES is ALLES, nie party dinge nie, ALLES.

Verstaan ons altyd hoe iets sleg, of iets wat ’n tragedie is dinge ten goede laat meewerk?

Nee, verseker nie. Ons sien dikwels nie die doel van slegte dinge wat gebeur nie.

Maar wat ons wel weet is dat ons net ’n klein stukkie van die legkaart sien.

Dit is soos om na ’n 1000 stuk legkaart se een stukkie te kyk en te vra, nou waar is jou plek en wat is jou doel? Nee, jy kan nie dit sien nie.

Maar soos die legkaart gebou word en jy vat daardie stukkie wat netnou nie sin gemaak het nie en jy pas hom in sy plek, dan dink jy, oooo, dit is waar hy moet kom.

So werk God alles, nie net die goeie dinge in ons lewe ten goede mee.

Ons verstaan en sien dinge nie altyd in Sy ewige perspektief nie.

Maar een ding kan ons weet – Hy sien die groter prentjie. Hy word nie onkant gevang nie.

Hy gebruik selfs ons verkeerde keuses om iets mee te werk wat positief is.

En dit maak my optimisties – want my God is GROTER AS.

GROTER AS… my verkeerde keuses.. GROTER AS… tragedie.

GROTER AS… enige iets of iemand in hierdie lewe.

Soms voel ons Hom nie, soms sien ons nie Hom werk nie, maar dit beteken nie dat Hy nie daar is nie. Geloof leer ons – Hy is daar – en op ’n dag daag Hy net weer op en Hy maak die Rooi See – in jou lewe oop en Hy vermeerder die 2 vissies en 5 brode in jou lewe.

 

  1. NIKS kan my skei van God se liefde nie.

Ek hoop daar is iemand hier vandag wat dit moet hoor.

Daar is niks in hierdie lewe wat ons van God se liefde kan skei nie.

Sy liefde is groter, meer, hoër, breër, as enige iets wat ek kan ervaar of doen.

Rom. 8:38-39     “Een ding weet ek vas en seker: Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie; nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie; ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie.” NLV

 

Maak nie saak waar jy gaan nie, ons God is daar.

Maak nie saak wat jy doen nie, ons God is nog steeds lief vir jou.

Maak nie saak wat gebeur in jou lewe nie, ons God is nog steeds vir jou.

Jy kan nie weghardloop van Sy liefde nie.

Jy kan nie vlug van Hom af nie, Hy sal jou injaag en kry waar jy is.

 

Dalk is jy hier vandag omdat jy wou wegkom van God af en God het jou vandag ingehaal en Hy werk in jou hart vandag. Jy kan Hom ervaar in hierdie oomblik.

En Sy Gees trek jou, jy kan Sy liefde miskien ervaar in die oomblik.

Ek is optimisties nie op grond van wat ek voel nie, maar op grond van wat God sê vir my in Sy woord.

NAGMAAL

Vandag gaan ons weer stil raak en onthou, wat het Jesus vir ons gedoen. Sy kruisdood wat ons vier deur die nagmaal het meegebring dat NIKS ons van Sy liefde kan skei nie.