Die dienstye is Sondae om 8:15vm & 10:00vm en ‘n diens vir jongmense, “ROOTED”, om 6nm.
(Gedurende vakansietye is daar net een oggenddiens om 9vm)

 

Ons oggenddienste is gerig op die hele gesin. Die aanslag is hoofsaaklik Afrikaans. Die prediking gaan oor toerusting en oor ‘hoe-om-te-doen’ sake. Die diens bestaan uit ‘n veilige nie-bedreigende atmosfeer waar mense begelei kan word om te groei in hul verhouding met God. Die atmosfeer is informeel en semi-gewyd.

 

ROOTED is ons diens vir jongmense. ‘n Relevante diens vir jongmense met ‘n groot fokus op verhouding met God en mekaar. Hulle kom reeds 5nm bymekaar vir saamkuier.

 

Kleingroepe

 

Die meeste van die gemeente se kleingroepe kom op verskillende aande van die week bymekaar in die huise van gewone mense soos jy. Daar word dan gekuier, lewens met mekaar gedeel en gesels oor die belangrikste verhoudings in ons lewens.

Adres

Impetus Gemeente is geleë te 29 Circularweg, Port Elizabeth.

Volg ons op Facebook