• Gee

Gee

Deur te gee vat ons hande en is ons deel van die vervulling van God se droom vir Impetus as ‘n geloofsgemeenskap en ons wêreld.

Zapper is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.zapper.com.

BANKBESONDERHEDE:

NAAM: Impetus Gemeente Tjekrekening

BANK: FNB

REKENING: 62784405146

TAKKODE: 250655

VERWYSINGS VIR BYDRAES:

TIENDES & BYDRAES: TD en Voorletter en Van

BOUFONDS: Bou en Voorletter en Van