Malabar Sopaksie

Op Vrydagoggende word die mense van Malabar Informele gemeenskap gedien deur sop en brood uit te deel. ‘n Verhouding is alreeds met hierdie mense gebou en daardeur is verskeie behoeftes al aangespreek. Ons beoog ook om in die nabye toekoms die mense van Malabar geestelik te bedien.

Bedieningsgeleenthede: Skenk sopbestandele, Maak van sop, Vervoer van sop en brood, Uitdeel van sop, Koördinering.

 

Malabar Kinderbediening

Op Vrydagoggende tydens die uitdeel van sop aan die mense van Malabar informele gemeenskap is daar ‘n groot groep jong kinders wie bedien word met die liefde van Jesus Christus. Hulle word geleer van die Goeie Nuus van God se liefde en ‘n verhouding wat moontlik is deur Jesus Christus.

Bedieningsgeleenthede: Lesaanbieding, Sing en speel, Kurrikulum ontwikkelling, Ondersteuningrolle.

 

Kosbakkieprojek

Die kosbakkieprojek van Pay It Forward voed baie mense in ons gemeenskap. Die kos word uitgedeel by plekke soos die Buffelsfontein huis vir bejaardes, Laerskool Walmer-Wes, gesinne wat deur moeilike tye gaan en mense wat geen heenkome het nie.

Bedieningsgeleenthede: Koördinering van inneem en uitdeel van kosbakkies, Kosmaak, Uitdeel.

 

Toebroodjieprojek

Deur ons kleingroepe word kinder in Laerskool Walmer-Wes voorsien van toebroodjies. Jy kan ook as individu betrokke raak by die maak van die toebroodjies.

 

Kontak gerus vir Steve Rootman as jy by enige van die projekte wil betrokke raak by 083 520 3586

Volg ons op Facebook