Ons Visie

 

Ons bou ‘n gemeente waar mense begelei word om in ‘n betekenisvolle verhouding met God, hulself en mekaar te leef.

 

Ons Strewe

 

Impetus is ‘n gemeente waar ons fokus op ons verhouding met God asook met mekaar. Om soos ‘n familie te word en mekaar te ondersteun in ons daaglikse lewe as kinders van God, is vir ons baie belangrik. Ons glo dat betekenisvolle verhoudings slegs moontlik is deur Christus Jesus te volg in elke aspek van ons lewens.

 

Die naam “Impetus”

 

Die naam Impetus beteken momentum en gee uitdrukking aan ons begeerte om vorentoe te beweeg met mening. ‘n Woordeboek verklaar die woord as volg: “a force that sets an object into motion”. Ons begeer dat Impetus ‘n gemeente sal wees waar God se belange werklik bevorder sal word en Sy momentum ons voortdryf.

 

Ons Waardes

 

Betekenisvolle Verhoudings
Die gemeente moet ons mense help om liefdevolle en gesonde verhoudings te kweek met God, mekaar en die wêreld. Betekenis-volle verhoudings moet in elke faset van die gemeente wees. 1 Korintiërs 13; Nehemia 3; Lukas 10:1; Johannes 13:34-35.

Verlore Mense
Ons glo dat verlore mense belangrik is vir God en daarom ook belangrik vir die kerk moet wees. Dit sluit konsepte soos verhoudings-evangelisasie en evangelisasie as ‘n proses in.
Lukas 5:30-32; Lukas 15; Matteus 18:14.

Relevant
Ons glo dat die gemeente kultureel relevant moet wees maar steeds Bybels korrek. ‘n Gemeente vir die gemeenskap. ‘n Plek waarmee mense kan “relate”. Dit sluit ons beeld, uitvoerende kunste en prediking in. 1 Korintiërs 9:19-23.

Diens Deur Gawes
Ons glo dat elke persoon ‘n unieke samestelling van gawes en talente het. Elke persoon het ‘n bydrae om te lewer wat niemand anders kan lewer nie. Dit sluit konsepte soos eenheid en dienswerk deur geestelike gawes in. 1 Korintiërs 12 & 14; Romeine 12; Efesiërs 4 en Psalm 133:1.

Uitnemendheid (Excellence)
Ons glo dat uitnemendheid aan die Here die eer gee en dat dit mense inspireer. Ons glo daaraan om ons absolute bes te doen met die hulpbronne wat tot ons beskikking is en om ‘n professionele beeld uit te dra. Kolossense 3:17; Maleagi 1:6-14; Spreuke 27:17.

Kleingroepe
Ons glo dat versorging die beste in kleingroepe geskied. Lewens verandering en die uitleef van al die geestelike gawes kan ook in kleingroepe die beste gebeur. Lukas 6:12-13; Handelinge 2:44-47.

Uitverkoop aan God
Ons glo dat volle oorgawe aan Christus en aan God se koninkryk normaal moet wees vir elke gelowige. Dit sluit konsepte soos goeie rentmeesters, verantwoordbaarheid en diensbaarheid in 1 Konings 11:4; Filemon 2:1-11; 2 Korintiërs 8:7.

Proses georiënteerd
Ons glo in ‘n proses van geestelike groei in die gemeente. Die proses stimuleer groei na betekenisvolle verhoudings en volwassenheid in Christus. Efesiërs 4:25-26; Hebreërs 12:1; Filemon 1:6.

Volg ons op Facebook