Onthou… om te deel (Kersfees 2015)

[powerpress]

Mat. 2:1-12

“Jesus is in die dorp Betlehem in Judea gebore tydens die regeringstyd van koning Herodes die Grote. Omstreeks daardie tyd het daar sterrekundiges uit die ooste in Jerusalem opgedaag. Hulle doen toe navraag: “Waar is die pasgebore Koning van die Jode? Ons het sy ster sien verskyn en gekom om Hom te aanbid.” Toe koning Herodes hiervan hoor, het dit hom hewig ontstel; so ook die hele Jerusalem. Hy roep toe al die priesterhoofde en skrifkenners bymekaar en hoor by hulle waar die Messias gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: “In Betlehem in Judea, want die profeet het soos volg geskryf: ‘En jy, Betlehem, in die landstreek van Juda, jy is beslis nie die onbeduidendste dorpie in Juda nie; want uit jou sal daar ’n leier voortkom wat my volk Israel sal versorg soos ’n skaapwagter sy skape.’” Daarop het Herodes ’n geheime boodskap na die sterrekundiges gestuur om hulle na hom te ontbied. Hy het toe noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster oorspronklik verskyn het. Daarna laat hy hulle na Betlehem gaan met die opdrag: “Gaan vind alles noukeurig oor die Kindjie uit. As julle Hom kry, kom sê vir my dat ek Hom ook kan gaan aanbid.” Nadat hulle die koning aangehoor het, het die sterrekundiges vertrek. En, werklikwaar, die ster wat hulle in die ooste sien verskyn het, is weer daar en dit beweeg voor hulle uit totdat dit bokant die plek gaan staan waar die Kindjie was. Met dié dat hulle die ster sien, het ’n wonderlike blydskap oor hulle gekom. Toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die Kindjie by Maria, sy ma, en hulle val voor Hom neer en aanbid Hom. Toe maak hulle hulle kissies met kosbaarhede oop en gee aan Hom geskenke van goud en wierook en mirre. Maar omdat God hulle in ’n droom gewaarsku het om nie weer na Herodes terug te gaan nie, het hulle met ’n ander roete huis toe vertrek.”

Ons tema vir ons reeks in Desember as Onthou… En vandag gesels ons oor die sterrekundiges / wyse manne (Afr33) in Matteus 2 en Onthou om te deel.

Die storie van hierdie sterrekykers is ietwat van ’n misterie vir ons.  Vir baie gelowiges vandag sou ons hulle nie eers genoem het nie, want sterrekykers en geloof gaan nie saam nie.

Waar kom hulle vandaan?  Ons weet nie.

Hoeveel van hulle was daar?  Ons dink meestal 3 (geskenke) maar ons weet nie eintlik nie.

Hoe het hulle geweet om die ster te volg?  Ons word nie vertel nie.

Hulle kom net half geheimsinnig in die Jesus se geboorte verhaal in en dan verdwyn hulle ook weer misterieus.

Die Bybel vertel ons nie baie van hulle nie maar die stories wat uit ander bronne kom vertel ons van hulle.  Die oorlewering sê dat hulle 3 was wat met kamele deur die woestyn gekom het.  Sommige bronne sê dat hulle name Baltezar, Melchior en Casper was.

Sommige sê dat hulle later deur Thomas gedoop was.

Interessant ook is dat ons hulle meestal assosieer met die geboorte van Jesus maar as jy mooi lees sal jy sien dat Matteus praat van die “Kindjie” en “toe hulle in die huis ingaan”.

Daar is geen melding van ’n stal in Betlehem nie.

Dit dui daarop dat hulle eers lank na Jesus se geboorte opgedaag het selfs soveel as 2 jaar later omdat ons weet dat Herodus babaseuntjies van 2 jaar oud en jonger laat doodmaak het.

Kan jy jouself voorstel, wat ’n reis van maande lank om ’n aanbidding te bring.

Maar wat sien ons in die Bybel van hierdie 3 sterrekykers of wyse manne?

1.  Hulle was gewillig om in geloof uit te waag en te gaan waar God hulle gelei het.

Hoekom het hulle die ster gevolg?  Omdat die Bybel ons nie vertel nie kan ons net raai.

Die Bybel sê dat hulle gekom het van die Ooste af.  Die groot moondhede in die Ooste van daardie tyd was die Babiloniese ryk en die Persiese ryk.

Ons weet ook dat die Babiloniërs gespesialiseer het om sterre te bestudeer.

Dit is ook moontlik dat hulle die O.T. profesieë kon gelees het wat deur Daniel in ballingskap aan die Babiloniërs en Persiërs oorgedra is.

 

Soos die Israeliete met ’n wolk en vuurkolom gelei was, was hierdie sterrekykers gelei deur ’n ster wat hulle gesien het tot by Christus.

Miskien lei die Here ons nie op sulke dramatiese maniere nie maar Hy belowe dat Hy ons sal lei indien ons Hom vra.

Die oë van geloof is iemand wat bereid is om die volgende stap te neem en om God te vertrou vir daardie volgende stap.

Ons weet nie wat môre bring nie, wat volgende jaar bring nie maar ons weet dat ons in Sy hande is en dat Hy ons sal lei indien ons Hom toelaat om dit te doen.

2.  Hulle het geweet dat hulle moes gaan om te aanbid en te gee.

Waaroor gaan Kersfees vandag vir meeste?  Wat kan ek kry?

Mense aanbid baie verskillende dinge vandag.  Sommige aanbid mense.  Ander dinge.  Baie aanbid verkeerde dinge in hulle lewe vandag.  Maar die sterrekykers was anders.

Hierdie sterrekykers was bereid om hulle lewe op sy te sit vir moontlik 2 jaar om te gaan GEE aan die Koning van alle konings.

Die wyse manne het geweet dat hulle nie Betlehem toe gekom het om geskenke te kry nie, hulle het gekom om geskenke te GEE.

Hulle was nie Israeliete nie, hulle was heidense manne.  Ten spyte van alles wat hulle gehad het , rykdom, aansien en mag, kom hulle om van hulself te GEE aan hierdie Kind.

 

Alles wat jy het, kom van God af.  Jou gesondheid, jou gawes en talente, jou vermoëns, jou besittings, jou eiendom.

Hoeveel daarvan gee jy vir Hom?  Of gaan alles vir jou nog steeds oor hoeveel jy kan KRY en hoeveel Hy vir jou kan gee?

1 Kron. 29:14     “…want wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.”  Afr.83

Spr. 19:17          “Wie hom oor ’n arm mens ontferm, gee ’n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed.

Ek gee nie om hoe min jy dink jy vanoggend het nie.  As jy hier voor my sit, dan het jy meer as meerderheid mense in die wêreld.

Hoekom is ek en jy hier op aarde?

Ps. 100:4-5         “Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag.”  Afr.83

Dankliedere – wat het Hy vir jou gedoen?

Prys – om Hom te prys vir wie Hy is, dit is meer as wat Hy vir jou gedoen het.

Aanbidding – dit is wanneer my lewe ’n offer vir Hom begin word.

Ps. 150:6            “Laat alles wat asem het, die Here loof! Halleluja!”  Afr. 53

Ons is gemaak om Hom te aanbid met ons lewe hier op aarde.

Die wyse manne het dit besef toe hulle by Jesus uitgekom het en Hom begin aanbid het.

Liefde bestaan nie uit woorde nie.  Liefde soos God s’n gaan altyd oor tot aksie om weer vir ander te gee.

God se liefde kan nie stil sit en vir ander wag nie.  Sy Liefde gee wat daar ook al beskikbaar is om te gee.  Ons moet leer om dieselfde te doen.

Is dit nie verstommend dat ons vir baie gee oor Kerstyd nie, behalwe vir die Een wie se geboorte ons vier?  Ons het oorvloed, ons vermors.

En dan is ons nog ongelukkig oor iets wat ons nie aangaan nie.

Die sterrekykers was GEWERS van aanbidding en gewers van wat hulle gehad het.

Wat is dit wat Hy meer as enige geskenk of offer van ons wil hê?

Hoe hartseer is dit nie dat ons dikwels vir God wil gee wat Hy nie in die eerste plek wil hê nie.  Ons wil vir Hom goeie werke gee.  Ons wil vir Hom offers gee.  Ons wil Hom beïndruk met dit wat ons vir ander doen.  Ons wil hard werk vir ons redding en aanvaarding.

En wat sê hy, wat soek Hy?

Mat. 15:8   “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.”  AFR53

Hosea 6:6 “I don’t want your sacrifices — I want your love! I don’t want your offerings –I want you to know Me!”  LB

Hy soek jou hart, jou lewe.

Maar die moeilike deel daarvan is dat ons dikwels te blind is om te sien dat ons harte net halfpad aan Hom oorgegee is.

Die moeilike deel is dat ons dikwels nie wil loop waar Hy lei nie.

Die hartseer deel is dat ons ander dinge aanbid met ons lewe as wat ons aanbid met ons lippe.

Dit is verstommend om te dink hoe blind die Fariseërs en Skrifgeleerdes was.

Jerusalem waar meeste van hulle was, was net 9.5 km van Betlehem af en tog kon geeneen van hulle die tekens lees waar die Messias was nie.

Hulle het die 332 profesieë oor die Messias geken, wat praat van Betlehem maar hulle was te blind om God se grootste geskenk aan die mensdom daar te gaan soek of aanbid.

En God stuur heidense sterrekykers met ’n ster uit die Ooste wat maande lank moes reis.

Mag ons nie so blind, afgestomp en onvergenoegd raak dat ons nie meer God se tekens in die wêreld, in mense en in mekaar raaksien nie.

Mag ons nooit vergeet dat Hy’t gekom het omdat Sy liefde Hom beweeg het om te GEE nie.

Mag ons ook nooit vergeet dat Sy liefde ons vir ewig moet verander in mense wat Hom verteenwoordig hier op aarde nie.

En mag daardie liefde ons ook beweeg om oor te gaan tot aksie en te GEE wat ons ookal tot ons beskikking het om te gee en nie net hier op Kersdag vir ons geliefdes nie.