Volgende Stap: Geestelike vriende of “Spiritual running partners”

[powerpress]   Spiritual Running Partners guide PDF

Ons is besig met ‘n reeks wat ons noem Volgende stap.  Ons kyk wat daardie belangrike boublokke is in ons geestelike lewe.  Een van die dinge wat verskriklik moeilik is ons is as kinders van die Here is om dit wat ons ervaar en dit wat ons besluit hier op ‘n Sondag deur te voer in die week.

Hoe kry ek dit reg om besluite wat ek gemaak het, te hou?  Sonder gehoorsaamheid of aksie nadat jy ervaar het die Here praat met jou, is dit onmoontlik om geestelik te groei.

En van die dinge wat al hoe meer belangrik word hoe meer jy groei in jou verhouding met God is verantwoordbaarheid.

Dit is een van die maniere wat jy seker kan maak dat jou goeie intensies hier op ‘n Sondag nie maar net daar bly nie maar deurgevoer word in jou lewe.

En een van die dinge wat mense wat al redelik lank op hulle geestelike reis is nog verder laat groei is geestelike vriendskappe of soos John Burke dit noem “Spiritual Running partners”.

Navorsing het gewys dat hoe verder mense groei in hulle verhouding met God hoe belangriker word ‘n een-tot-een pad met mense.

En dan wil ek miskien net sê om mee te begin, dat ons nie hier praat van ‘n vriendskap wat jy het met iemand anders wat ook die Here dien nie.  Ons praat van baie meer as dit.

Die realiteit is dat ons baie keer die Bybel lees en sekere waardes vorm a.g.v. dit wat ons leer as dissipels van Jesus MAAR waar die verskil inkom is hoe ons dit uitleef en beleef.

Anders bly die Bybel maar net ‘n mooi storieboek wat jy nader bring as jy in ‘n krisis is om ‘n vinnige antwoord te vind.  Ons het so baie om te leer by mekaar.  Jy verstaan liefde, vreugde en diensbaarheid eers as jy self saam met ander gelowiges beleef en gesien het.

As ons vanoggend ‘n meningspeiling kon doen en vra: hoeveel van julle het die Here werklik gevind en werklik ‘n lewe saam met Hom begin a.g.v. ‘n ouer of ‘n vriend wat ‘n rol gespeel het, sal dit seker 98% wees.  En bedoel ek nie net tot op die punt wat jy die Here gevind het nie maar ook hoe jy begin groei en ontwikkel het as ‘n gelowige.

Sonder dat ons dit altyd besef het die rol wat geestelike vriendskappe in ons lewe speel ons begin vorm wie ons vandag is as gelowiges.  Maar wat ek vandag oor wil praat is iets waaraan ons baie arm is in die kerk.

Juis omdat ons in so individualistiese wêreld leef waar elkeen net vir homself uitkyk.  Ek praat van ‘n verhouding met ‘n vriend(in) waar jy bereid is om al jou geheime, jou foute en slegte tye aan bekend maak.

Ek praat van ‘n verhouding met iemand waar jy 100% eerlik kan wees oor jou die plek waar jy op die oomblik in jou lewe is, en ook met die Here is.  Iemand wat die reg het om werklik eerlik met jou te wees sonder dat jy te nagekom voel.

Iemand wat ‘truth-telling’ in jou lewe kan doen sonder dat dit julle vriendskap sal beïnvloed.  Ek wil vir jou sê as jy al gegroei het as gelowige, het jy sulke mense in jou lewe nodig.  Iemand wat bereid is om een-tot-een in jou lewe in te spreek en jou bewus te maak van sekere blindekolle in jou lewe wat jy nie raaksien nie.

Daar is geweldig baie voorbeelde in die Bybel van geestelike vriendskappe maar die een wat seker die meeste uitstaan is opgeteken in 1 Sam. Die verhaal van Dawid en Jonatan.

Hulle het ‘n verhouding gehad wat eintlik nooit kon werk nie.

Jonatan se pa, was die koning van Israel.  En Dawid was die gesalfde nuwe koning wat sou kom.  Hulle moes eintlik aartsvyande gewees het.

Daar was baie issues gewees tussen hulle maar dan sê die Bybel ook dat hulle siele met inmekaar geweef was.

1 Sam. 20:17     “Jonatan het Dawid dit met ’n eed vir hom laat belowe vanweë sy liefde vir hom, want hy het hom liefgehad soos homself.”  ANV

Die konteks van hierdie eed was dat Jonatan ‘n belofte gemaak het nie net teenoor Dawid nie maar ook teenoor Dawid se nageslag.

Later in dieselfde hoofstuk wanneer hulle paaie vir eers moet skei lees ons:

1 Sam. 20:41-42 “Toe die slaaf weg was, het Dawid opgestaan langs die kliphoop en op sy knieë geval en drie maal vooroor gebuig. Hulle het mekaar gesoen en saam gehuil totdat Dawid baie ontroerd geword het. Jonatan het vir Dawid gesê: “Gaan in vrede omdat ons twee in die Naam van die Here trou gesweer het en gesê het: Die Here is vir altyd daarvan getuie tussen ons en tussen ons twee se nageslagte.”

As jy bietjie verder lees in 2 Sam. die 1ste hoofstuk is daar ‘n hele gedeelte wat bekend staan as Dawid se klaaglied oor Jonatan.

Dit is ‘n kragtige gedeelte waar Dawid getreur en sy hart uitstort nadat Jonatan dood is.

Tot jare later wat Dawid vra in:

2 Sam. 9:1 “Het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonatan.”  ANV

Dan word Mefiboset na Dawid gebring, ‘n lam seun wat geen toekoms gehad het nie en Dawid neem hom in die paleis in en maak hom groot soos sy eie.

 

Daar is nog ‘n voorbeeld in die O.T. in die boek Rut.

Dit gaan oor ‘n vrou met die naam Naomi wat twee skoondogters gehad het wat naby aan haar was.  Maar toe Naomi se man gesterf het besluit sy om terug te gaan na die land toe waar sy groot geword het in Juda.

Die een dogter het gehuil en op die ou einde terug gedraai maar Rut het ‘n ander reaksie gehad daar in:

Rut 1:16    “Maar Rut het geantwoord: “Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God; waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê ’n eed af voor die Here: net die dood sal ons skei.”

Dit is wat dit beteken om ‘n geestelike vriendskap te hê.

Wanneer jy tyd met hulle spandeer voel jy geliefd maar ook uitgedaag.

In geestelike vriendskappe leer ons die dissipline van verbintenisse.

En dit gee ons dan die reg om waarheid in mekaar se lewens te spreek.

Dit is ‘n verhouding met iemand wat ons help om God te soek, wat ons help om vrae oor onsself te vra, en na ons te luister.

En hierdie geestelike vriendskappe of “spiritual running partners” vind ‘n mens net wanneer jy doelbewus sulke verhoudings met mense aanknoop of selfs betaal.

Wanneer jy doelbewus op die uitkyk vir sulke vriendskappe is, sal hulle mettertyd in jou lewe kom.  Ongeforseer en van self.

Daar is baie mense wat vra: waar kry ek ‘n geestelike vriend of “spiritual running partner”?

Die antwoord is nie eenvoudig nie.  Dit is mense wat God doelbewus in jou lewe plaas.

Maar jy moet ‘n begeerte hê om sulke mense in jou lewe te hê.

Maar hierdie mense word krities vir jou pad saam met God hoe meer jy groei as gelowige.

Joh. 1:17   “…die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.”  ANV

 

En dit bring my by ‘n punt wat ek dink baie belangrik is.

Geestelike vriendskappe het beide:  Genade en waarheid

In hierdie twee woorde lê die transformasie in ons lewe opgesluit.

Dit is in genade wat ons geïnspireer word om nooit op te hou probeer nie.

Dit is in waarheid wat ons leer om nederig en naby aan God se voete moet bly.

Om mense te dien en soms om gedien te word is nie deel van ons ‘makeup’ nie.

Maar dit is soms die manifestasie van God in ons lewens.

1 Sam. 20:14-15 “En as ek dan nog lewe, moet jy die trou van die Here aan my betoon, sodat ek nie sterwe nie, en jy moet jou trou nooit aan my familie onttrek nie.”

Wat sê Jonatan eintlik vir Dawid?  Elke keer as ek jou goedheid en liefde ervaar is dit nie net medisyne vir my siel nie, dit help my ook om die bron van die goedheid, God self te verstaan.

 

En dan kom Paulus in Efes. en sê:

Efes. 4:32 “Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.”  ANV

Dit is deur dit te doen wat ons God se karakter in mekaar vaslê.

Genade wat kom in ‘n vriendskap kan ons lewe transformeer soos niks anders nie.

 

Maar waarheid is net so belangrik in ons verhoudings.

Ons het mense in ons lewe nodig wat bereid is om eerlik te wees, wat ons aanmoedig om alles te word wat bedoel is om te wees, wat ons help as ons onsself vernietig.

Ons het mense nodig wat ons toelaat om ons sonde te bely, wat ‘n veilige spasie skep waar ons kan sê:  ‘Ek was selfsugtig vandag.  Ek was ongelooflik ongeduldig.  Ek het ‘n begeerte om soos iemand anders te wees. Ek sukkel met versoekings.”

Ons het mense nodig wat ons kan bemoedig maar ook vermaan.

Wat ons kan uitdaag om in waarheid en in opregtheid te leef.

God doen van Sy beste werk in ons wanneer ons bereid is om area’s van ons lewe wat donker is, waarvan niemand weet nie, waaraan niemand mag vat nie, in die lig kom.

Mense wat ons uitdaag om te leef wat ons sê ons glo.

Spr. 27:6   “Op ’n vriend wat jou seermaak, kan jy reken…”  ANV

Ons het mense nodig wat ons kan uitdaag om te dink:  ‘Ek moet die waarheid in dit oorweeg.’

 

Ek wil afsluit met ‘n paar opmerkings wat baie prakties is:

Wat is ‘n geestelike vriend of ‘Spiritual Running Partner’?

Dit is iemand wat bereid is om langs te kom staan en jou te help om God se stem te hoor in jou lewe.

Dit is iemand wat waarheid in jou lewe kan inspreek en jou kan uitdaag om beter te doen.

Dit is iemand wat die plek waar jy is in jou geestelike lewe kan raaksien en jou deur dit te help.

 

Waar kry ‘n mens geestelike vriende of ‘Spiritual Running Partner’?

Deur eers weg te beweeg van ‘n lewe wat net oor jouself gaan en bewus te raak van die mense wat God reeds in jou lewe geplaas het.

Wanneer jy biddend die Here vra om die regte mense in jou lewe te plaas, sal Hy dit doen

Maak commitments om deel ‘n selgroep, dissipelskapgroep, ‘n geestelike vriendegroep te word.

Ons ons gemeente het ons opgeleide geestelike begeleiers.  Dit is mense wat ‘n 2 jaar kursus gedoen het, hoe om ‘n geestelike pad saam met iemand te stap.  Bladjie agter.

 

Wat doen ‘n mens saam met ‘n geestelike vriend of ‘Spiritual Running Partner’?

Jy moet besef dat jy die een is wat moet groei, daarom moet jy met die vrae, die gevoelens, die worstelinge kom en die persoon toelaat om te luister.

Iemand wat nie goed na jou kan luister nie en te maklik en vinnig net vir jou antwoorde kan gee is nie die regte persoon nie.

Dit moet eerder iemand wees wat jou kan help om self te ontdek eerder as om raad vir jou te gee. “To blow the dust out of some else’s eyes.”

‘n Lone Ranger houding gaan jou nie laat groei nie en dit baie keer hoekom die kerk so vol mense sit wat nooit verander nie.

Ek het vir jou ‘n riglyn gegee want geskryf is deur John Burke, die outeur van die boek Soul Revolution. Lees dit deur.  Gebruik dit wanneer jy saam met jou Spiritual running partner bymekaar kom.

 

Die laaste opmerking wat ek wil maak is dit:

Die verhouding of vriendskap wat jy het met iemand kan nooit die leemte wat daar in jou lewe is, vir ‘n intieme verhouding met God vul nie.

Tyd saam met ‘n geestelike vriend / in, is nie tyd saam met God nie.

Ja, hulle kan ‘n geweldige groot invloed speel in jou geestelike groei.

Maar, hulle kan nooit jou verhouding met God vervang nie.

Hy is en bly die perfekte vriend vir jou wat jy nooit op aarde sal kan hê nie.

Hy wil in die 1ste plek dié Persoon wees wat alles van jou weet en wat self ‘n pad saam met jou wil loop.

Joh. 15:15-17     “Die werker ken mos normaalweg nie die baas persoonlik so goed dat hy alles weet wat die baas dink of beplan nie. Nee, ons verhouding is baie anders. Ons is soos vriende onder mekaar. Vriende steek niks vir mekaar weg nie. Daarom het Ek alles wat die Vader vir My gesê het, net so vir julle vertel. Dit is belangrik om te weet hoe Ek oor ons verhouding voel. Julle het Mý nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. En Ek het julle met ’n doel gekies: julle moet vrugbare lewens vir God gaan leef. Ja, julle moet ’n permanente verskil in hierdie wêreld gaan maak. Vra God om julle daarmee te help en Hy sal dit doen. Onthou wat die verskil maak: julle moet mekaar liefhê.”  Boodskap

GEBED   Spiritual Running Partners guide PDF