• Impetus Leierskap

Leierskap

Die gemeente word gelei deur ‘n ouderlingsraad wat as visionêre en geestelike aspekte van ons gemeente kyk. Die gemeente se ouderlinge word al om die ander jaar genomineer en verkies.

Onder die ouderlinge het die gemeente ’n hoofleraar wat optree as gemeenteleier.

Die dagbestuur is ons voltydse pastore asook ander gewone lidmate wat in leierskap betrokke is.

Die bestuursraad sien om na die gemeente se finansiële, operasionele en besigheids aspekte.  Hulle word aangestel deur die ouderlinge.

Die omgeegroep-, dissipelskap- en bedieningsleiers is die volgende vlak van leierskap in die gemeente.

Ons het ook ’n bouspan wat kyk na ons gemeente se fasiliteite se onderhoud en die bouprojekte wat aangepak word as gemeente.