Vergete waardes – Dankbaarheid

[powerpress]

Goeie more, soos altyd wil ek begin deur te sê dis lekker en ’n voorreg om met julle te gesels vanoggend en ook saam te leer hoe om beter volgelinge van Jesus te wees.

Ek wil graag hê dat voor ons begin vanoggend ons ’n eksperiment sal doen. Julle aand my regterkant julle gaan nou die persoon langs jou groet maar jy gaan daai persoon groet met ’n klag. Jy gaan kla oor Eskom of Nkandla of dat die musiek te hard was of dat ons te min gesig het of dat Steve ons maak die eksperiment doen want hy moet seker tyd opmaak want hy het nie voorberei nie of die saal is koud of Bryce Lawrence.

Die groep aan my linker kant julle gaan die persoon langs jou of voor of agter jou groet met woorde van dankbaarheid. Iets waaroor jy dankbaar is, so dink gou aan iets wat jy oor dankbaar is, dalk dat Steve preek of die lekker koffie wat jy kon drink, dat jy gekom het want die worship was so lekker vanoggend, jou gesin of gesondheid.

Ok is julle reg, kom ons doen dit julle kla en julle dankbaar go.

Dankie, dames en here dankie. Kom ons kyk gou of eksperiment gewerk het. Julle wat gekla het wie van julle nadat julle na die klagtes geluister het en jy jou klagtes gedeel het voel nou meer opgewonde, nader aan God, vol energie as voor jy gekla het en geluister het na klagtes.

Reg die van julle wat dankbaar was hoeveel van julle voel ligter, meer opgewonde en nader aan God na dat julle dankbaarheid beleef het en gedeel het. Ok hoeveel van julle aan my regterkant wil nou kla dat jy nie aan die linkerkant gesit het nie.    

Ons begin vandag ’n nuwe reeks wat ons noem vergete waardes en vandag gaan ek gesels oor die waarde van dankbaarheid.

Van kleins afleer ons ons kinders dat hulle moet dankie sê as iemand vir hulle iets doen of as hulle iets kry. Ons probeer hulle leer om dankbaar wees.

My ma se manier om jou te leer dankie sê het, was deur as sy jou iets gegee het en jy nie dankie sê nie te gesê het dankie hond. My broer vertel my dat my ma eenkeer nie mooi gedink het nie en toe my ma weer vir hom sê dankie hond, toe sê hy dankie hond, dis dalk daai dag wat hy leer dans het soos die slipper houe geval het waar dit plek kom kry.

Iemand het een keer gesê met asseblief en dankie kom jy deur die wêreld en beleefdheid bring jou vêr.

Die vraag wat ek oor wonder is, kan mens dankie sê maar nie dankbaar wees nie?

Ons eet by vriende in die week en hulle het ook kids en toe die kids iets kry en net wegstap sê die ma wat sê mens en sonder om eers terug te kyk ingedagte sê hulle dankie.

Wie is bly load shedding is vir tyd en wyl iets van die verlede? Verlede week hoor ek iemand kla dat load shedding verby is want hulle het die vorige naweek ‘n kragopwekker gekoop en nou kan hulle dit nie gebruik nie.   

Die vraag wat by my opgekom het is hoekom sukkel ons deesdae om werklik dankbaar te wees. Dis amper asof ons in tyd leef wat mense soos die kids is ons sê dankie, maar hoe ons optree en wat ons andersins  sê getuig dat ons nie werklik dankbaar is nie.

Nou in die Bybel is daar hierdie tema wat gaan oor dankbaarheid. Paulus kom en dan vir die verskillende kerke kom hy en hy sê die volgende.

1 Tess 5:(16)Wees altyd vol blydskap. (17)Moenie ophou bid nie. (18)Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag omdat julle met Christus Jesus verenig is.

 “Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus”

Eph 5:19-20 “Make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ”.

Ef. 5:(19)en sing saam psalms en lofgesange en geestelike liedere. Sing en jubel met julle hele hart tot eer van die Here.

(20)Sê altyd in die Naam van ons Here Jesus Christus vir God die Vader dankie vir alle dinge.

Kol 3:(15)En wees dank­baar. (16)Laat die rykdom van alles wat Chris­tus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met alle wys­heid moet julle mekaar on­derrig en me­kaar die regte pad wys. Sing met dank­ba­re harte psalms, lofgesange en geesteli­ke liedere tot eer van God. (17)Verder, doen al­les – of dit nou met woorde of dade is – in die Naam van die Here Jesus. Só is julle heeltyd besig om deur Hom dank aan God die Vader te bring.

Vandag gaan ons oefen om meer dankbaar te wees. In die naweek bulletin is daar preek nota. Hy is leeg en die rede daarvoor is sodat jy jou eie notas kan maak en nie begin dagdroom oor die week en alles wat moet gebeur nie. Ek wil hê dat ons vandag begin en ons ons gedagtes laat gaan na goed waarvoor ons dankbaar is en skryf dit neer. Paar voorbeelde is dalk is daar mense vir wie jy dankbaar is in jou lewe, dalk ‘n gebeurtenis, of dalk was jy op slegte plek en die Here het jou beskerm of vir jou omgegee.

Soos ek preek gaan God vir jou goed laat onthou van waarvoor jy dankbaar kan wees en skryf dit ook neer en aan die einde gaan ons dan bid en dankie sê daarvoor vir alles.

Julle sien daar is die mis konsepsie in die wêreld vandag dat as ek meer goed kry van wat ek voel ek nodig het, sal ek meer dankbaar wees.

Eintlik is dit verkeerd ek sal meer dankbaar wees nie deur meer goed nie, maar eerder om meer en meer bewus te raak van God se teenwoordigheid en sy goedheid.   

Vandag wil ek nie net praat oor dankbaarheid en die belangrikheid van dankbaarheid nie maar eerder oor ‘n Jesus gevinde erde dankbaarheid. Dis ’n nuwe manier om na die lewe te kyk.

Julle sien dankbaarheid is ’n persepsie van die goed. Jy kan nie dankbaarheid maak uit wilskrag nie alhoewel baie mense probeer.

1. Dankbaarheid groei in nederigheid.

Dankbaarheid begin met nederigheid. As ek en jy glo ons word iets geskuld dan is dit moeilik om dankbaar te wees, want ek leef met die gedagte dat ek dit moet kry dit kom my toe. Die Engelse noem dit entitlement mentality.

Jy sien as jy ‘n kar gee en ek het niks gedoen om dit te kry nie dan is ek soos dankie baie dankie ek kan dit nie glo nie dis die beste ding ooit, maar as ek iets betaal het daarvoor al is dit minder as wat ek moes dan is ek soos ok great deal en soos die kids dankie and off I go. Ek gaan nie buite my vel dankbaar wees nie, want ek verwag dis myne want ek het iets gedoen om dit te kry.

Die wêreld waarin ons leef en ons sondige natuur laat ons glo dat ons geregtig is tot goed. Ek moet dit kry en verdien dit en hoe meer ek so dink en glo hoe minder en minder dankbaar is ek.

Ek lees van die 2 vriende wat mekaar raakloop na dat hulle mekaar lanklaas gesien het.

Die een ou is moeg en lyk nie lekker nie lyk asof hy gehuil het.

Die ander ou vra wat is fout, kan ek jou help  jy lyk nie lekker nie.

Die hartseer ou ander ou sê man die storie is so, 3 weke terug toe gaan my oom dood en hy los my R25000 en 2 weke teruggaan my niggie dood en sy los my R100000

Sjoe, jammer om te hoor maar klink of jy gebless word.

Dis niks sê die hartseer ou laas week gaan ’n vêr langse tannie van my ma dood en los my halfmiljoen rand.

Ok ek verstaan nie hoekom is jy dan so hartseer.

Die hartseer ou want die week het ek nog niks geërf nie.

Ek hoop nie ons het daai uitkyk in die lewe nie.

Paulus kom en hy sê dat in die konteks van Christianity is ondankbaarheid nie net ‘n probleem nie maar dis sonde. As ons ondankbaar is dan lewe ons teen God.

Hoor wat sê Paulus vir die Romeine: Rom1:(21)Ja, hulle het ’n God besef gehad, maar tog het hulle Hom nie as God geëer of aan Hom dankbaarheid betoon nie. Inteendeel, hulle het vir hulleself allerlei belaglike voorstellings oor ’n godheid begin maak en hulle verdwaasde harte het heeltemal toegeslaan.

U sien hulle het gedink hulle word iets geskuld en vir daai rede het hulle verder en vêrder van God af weggedryf hulle het nie hulle self gesien as mense wat moet dankbaar wees oor die groot genade wat hulle ontvang het nie.

Die Bybelse woord vir ondankbaarheid is mor of kla en Paulus kom en hy skryf vir die kerk in Korinte en spreek hulle aan oor dat hulle kla oor alles en nie dankbaar is nie en waarsku hulle.

Hy skryf vir hulle en sê 1 Kor10:(10)Ons moenie kla nie. Party van die Israeliete het dit gedoen, en toe het die engel wat mense moet doodmaak, vir hulle doodgemaak.

Wie van julle wat vanoggend gekla het worry nou so bietjie?

2. Vriende ’n lewe wat seën lei na dankbaarheid.

Jesus het geweet hoe om met dankbaarheid te leef en vandag kan ons by Hom leer en die vroeër kerkvaders hoe om meer dankbaar te leef.

Daar was en is hierdie gebruik in Joodse geloof dat hulle die 18 Benedictions  gebid het, nou as jy die woord opbreek in Latyns dan beteken bene = goed en dictions = woorde of praat so benedictions beteken om goeie woorde te spreek seën te spreek.

So as jy die benedictions gedoen het, het jy goeie seën oor iemand gespreek of teenoor God uitgespreek of gebid het. Baie kere in kerk sal die Dominee of soms sal Eugene ‘n seën gebed doen oor die gemeente eintlik is dit ‘n benediction.

Nou in die Joodse geloof is die gebruik dat hulle 3 keer ’n dag die 18 benedictions sal bid teenoor God.  Sodra hulle opstaan dan weer in die middag en weer voor hulle gaan slaap het.

Elke Rabbi sal dan ook sy volgelinge leer hoe om die seën gebede te bid soos hy voel die beste manier is om dit te bid.  So wanneer die Dissipels kom en Jesus vra Rabbi leer ons om te bid eintlik vra hulle leer ons hoe om die 18 Benedictions te bid.

Die Onse Vader is eintlik ‘n opsomming van die 18 benedictions. Soms het hulle dit as opsomming gebid en soms in geheel.

Ons vader wat in die Hemel is heilig is U naam. Dis ’n seën gebed teenoor God. Die vroeër kerk het die Onse Vader 3 keer ’n dag gebid. Dit was hulle 18 benedictions.

U sien ons seën gebede is baie anders dis meer Here seën my en my gesin en seën my kos Here en seën my kinders en my werk en my gesondheid my finansies (klink dit nie baie soos entitlement nie?)  hierin is niks dankbaarheid nie.

U sien hulle dankbaarheid het nie daar opgehou nie nee hulle het ook geglo dat elke ete was ’n geleentheid om dankbaar te wees. Hulle het nie net gebid om gewete te sis nie nee hulle het dit gesien as ’n oomblik om dankbaar te wees en God te seën vir sy voorsiening.  

Ons sien by die laaste ete wat gebeur voor Jesus die brood breek dan dank Hy God daarvoor hy seën God daarvoor en dan deel hy dit uit en dan wanneer hy die wyn vat dan dank hy God daarvoor hy seën God daarvoor. U sien hulle het elke nuwe item  gesien as geleentheid om dankie te sê want hulle het besef dat alles is ‘n geskenk uit God se hand en ons moet dankbaar wees vir alles.

Vandag lyk dinge anders nè. Ons doen een gebed en ons vra ook die persoon wat die kortste of vinnigste bid om te bid want ons wil eet nie waar nie. Here dankie vir die kos en seën die kos en die persoon of plek wat voorberei het amen. Nie regtig dankbaar nie meer soos kinders ingedagte dankie want diep binne ons voel ons ek verdien die kos ek is entitled tot dit want ek werk hard nie waar nie.

U sien die vroeë kerk het nie net in oggend en by etes gebid en nie hulle het vir alles ’n seën gebed gehad. Hulle sou ‘n seën gebed gehad het vir ‘n lamp want hulle het geweet God is die bron van daai lig en sonder Hom sou hulle in permanente load shedding geleef het. Hulle sou tien teen een ’n seën gebed gehad het vir Load shedding en gesê het Here dankie dat U vir ons as gesin oomblik van stilte gee sodat ons as gesin weer kan saam games speel en stories vertel en in mekaar se oë kan kyk.

Vriende en soos wat ons begin God seën selfs vir daai moeilike ou by die werk of die slegte situasie wat jy in is. Begin jy anders kyk na die lewe en situasies waarin jy is.

So ruk terug het ek deur moeilik tyd gegaan en in daai tyd het ek so naby aan God gevoel want ek was op daai plek van Here net u kan my hierdeur kry en die oggend wat ek dit besef het en vir die Here dankie sê in daai oomblik het ek ook anders na die situasie begin kyk, maar later daai dag toe raak ek weer negatief en moan hoekom gebeur dit en dis onregverdig ek verdien beter en toe moet ek eers weer stil raak en bid sodat ek ontslae kan raak van die entitlement gevoel.

Vriende en soos ek meer en meer God seën en dankbaar is teenoor hom groei ek dieper in verhouding met Hom en verander my uitkyk in hierdie wêreld en hoe ek lewe omdat ek meer en meer besef dat alles is uit genade deur God gegee in Jesus en dat ek die grootste geskenk kla ontvang het.

Hoe kan ek meer dankbaarheid kweek.

Een manier is om ’n dankie brief te skryf. Ek wil jou vra om die week ’n dankie brief te skryf aan iemand wat jou lewe baie geraak het of baie vir jou beteken het, ’n mentor of oud onderwyser, ’n vriend iemand wat sonder hulle jy dalk ‘n ander persoon sou wees. Probeer so 300 woorde en jy gaan dalk ‘n paar drafts he.

As jy kla geskryf het dan bel die persoon en as jy kan ontmoet hulle in persoon. Sodra jy by die persoon kom haal jou brief uit en lees dit vir hulle woord vir woord.

Maar dit mag nie iemand wees wat jy iets uit kan kry soos finansiële voordeel nie en ook nie iemand wat jy dalk wil date of impress nie geen hidden agenda nie doen dit met iemand wat verras sal wees en dit nie sal verwag nie.

Tweede skryf jou eie seen gebede. Begin deur 4 goed neer te skryf wat jy God oor wil seën en wat jy werklik voor dankbaar is en hoekom jy daarvoor dankbaar is. 

Ek weet nie of julle kan onthou nie maar die week het dit gereën en onthou julle Donderdagoggend se reën en hoe misluk dit was, ek wou nie opstaan nie en was lus om sommer verlof in te sit. Ek het die gebruik dat sodra Chantal en Durandt uit die huis uit is dan is dit my tyd saam met God en met soos ek besig is om te bid begin ek te dink ek gaan God seën vir die reën en ek begin Pappa ek wil net dankie sê vir die reën ek besef Here dat met hierdie reën is U besig om ons damme weer vol te maak sodat daar water in ons krane kan wees en dat bome kan groei sodat ons suurstof kan hê. Here dankie vir die reën want nou raak die lug weer skoon en blomme kan groei. Here dankie ook dat ek nou in ‘n huis kan staan en nie nat reën nie en dankie dat ek warm klere kan aantrek en dat U my so seën en ewe skielik verander my uitkyk my gemoed. 

Ek wil jou aanmoedig gaan en skryf jou dankie brief of briewe en begin om God te seën elke oggend en elke aand en ek waarborg jou aan die einde van die week sal jy dankbaar wees.

Nou vandag het ons die voorreg om nagmaal te gebruik en te onthou dat God se genade so groot was, is en vir altyd sal wees en dat Hy ons so lief gehad het en het dat hy sy Seun gegee het om ons te red uit die dood en ons weer kinders van God te maak deur die prys van die sonde te betaal.

Kom ons bid saam.