Ek het ‘n vriend wat… glo maar nie kerk toe gaan nie

 

 

Ek het nogal ‘n paar vriende wat glo maar nooit kerk toe gaan nie.  Van hulle sal hulself as toegewyde gelowiges beskryf maar hulle behoort nêrens aan ‘n kerk nie.  Dit lyk nogal of dit ‘n tendens is wêreldwyd dat mense hulself as spiritueel beskryf maar nie hulle vir verbind aan ‘n plaaslike kerk nie.  Van die idees wat my geïnspireer het vir die boodskap kom van Mosaïek gemeente in Johannesburg waar die tendens nogal sterk aan die toeneem is.

Sekere kenners skryf, “It is not that people are leaving the church, they are just not going to the church.  They are indifferent.”  Hulle is onbetrokke en dit maak nie saak vir hulle nie.  Ek het self vir my doktorale studie gesels met mense wat meer as 12 maande laas in die kerk was, hulself nog gesien het as kerklidmate maar net nie meer gegaan het nie.  Rapport sê 89% van die mense onder 30 jaar sê dat hulle glo in God maar net 25% gaan kerk toe so nou en dan.  Net 10% sê hulle kom ten minste1 keer in ‘n maand in die kerk.  Sommige teoloë voel ook dat die gestruktueerde kerk nie ‘n rol het in die samelewing nie.  So mens vra hoekom, en is dit dan enigsins belangrik dat iemand kerk toe gaan as dit dan skynbaar nie iets sê van sy/haar geestelike lewe nie? Wanneer ‘n mens met hulle gesels dan kry mens baie redes hoekom mense voel hulle wil nie meer kerk toe gaan nie.

‘n Baie algemene rede is dat mense voel dat dit nie regtig iets vir hulle beteken nie.

Ek kry nie iets by die kerk nie.  Baie van my vriende voel Sondae is húlle dag. Op hierdie dag ry hulle fiets, doen inkopies, kry bietjie rus in want die lewe is so gejaagd deesdae, jy kan net nie by alles uitkom nie.

Ander is weer baie teleurgesteld in die kerk.  Soos Jan Spies altyd gesê het, het hy nie ‘n probleem met die Here nie maar hy het nogal ‘n probleem met die Here se grondpersoneel hier op aarde.

Hulle voel vies vir mense by die kerk en het seergekry by die kerk.  Nog ‘n rede is, die kerk sit vol skynheiliges. Hulle sê een ding en hulle leef dit nie uit nie.  En baie van hulle praat uit ervaring uit.  Hulle sal bv. sê as iemand in besigheid sê hy is ‘n Christen dan sal hulle juis nie met so persoon besigheid doen nie.  Hulle het nie integriteit nie.

Die kerk het ook nie die vermoë om regtig te help wanneer dit nodig is nie.  As ek regtig in die moeilikheid is kyk ek eerder na sielkundiges of kenners op die gebied.  So, die kerk kan nie my lewe regtig help nie.  Sy het nie die vermoë nie.

As mens bv. kyk na die kruistogte in die donder eeue dan het die kerk al elke sonde moontlik gepleeg en baie van die juis in die naam van die Here.  Daar is selfs mense waarvan ek weet wat voel dat die kerk selfs nadelig vir jou is.  As jy wil groei in jou geloof en in jou verhouding met God moet jy juis die kerk vermy.  Hy voel die kerk het al die antwoorde en hulle beheer alles.  So die kerk sê, dit is reg, dit is nie reg nie. Moenie dit doen nie, doen dit.  Hulle weet alles.  Alles gaan net oor posisie en geld en om ‘n paar ouens te beskerm in hulle posisies.

Nou ek wonder nogal hoe die wêreld of die tydsgees nie ‘n invloed op hulle siening het nie.  Daar is seker baie woorde wat ons kan gebruik oor ons kultuur vandag.  Dinge soos verbruikers georiënteerd, narsisties, net ingestel op hulself. Die hoogste waarde in vandag se kultuur is totale onafhanklikheid.   Ek wonder nogal of daar nie iets daarvan in my vriende is as hulle sê, ek doen wat ek geniet nie.  Ek kyk wat werk vir my.  Ek gaan nie oorboord met my geloof nie.

Ek hou eenvoudige nie van georganiseerde godsdiens nie.  Maar ek het ‘n diep honger in my en ek soek na dinge om die honger te stil.  As ek iets nodig het, dan sal ek daarna soek en ek sal dit kry op verskillende plekke.

Wat sê ek vir my vriende wat so oor die kerk en die lewe dink?

Wel, dit is natuurlik moeilik want hoe sal ‘n mens iemand se ervaring van die kerk veral teengaan en sê maar dit is nie reg nie.  Ek meen as ‘n restaurant jou slegte diens gegee het, dan het hy dit gedoen en as jy besluit ek gaan nie weer soontoe terug nie, wie kan daarmee stry? Dit is my ervaring.  Maar ek dink ‘n mens moet ook hierna kyk nie net vanuit jou ervaring nie.

Dalk moet ons nie na die kerk van onder af kyk nie maar eerder na die kerk van bo af.  Daar is ook ‘n ander perspektief as net my eie ervaring.  Hoe kyk God na Sy kerk?  Vanoggend wil ek jou neem na ‘n moeilike gedeelte in die Bybel.

Joh. 6:51-56

“Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe.”  Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê: “Hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet?”  Maar Jesus sê vir hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie.  Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.”  AFR83

As jy ‘n gedeelte wil hê waar kommentare verskil van mekaar is dit hierdie gedeelte.

Joh. 6:51  “Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe.”  AFR83

Jesus sê, Ek is die lewende brood.  Jesus bedoel natuurlik dit nie letterlik nie.

Joh. 6:40  “Dit is die wil van my Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê…”

Om te glo – is om te eet.  Jesus sê as jy My kan aanneem en jy kan My inneem in jou lewe.  Dan sal jy die lewe ontdek binne in jou en hierdie lewe is die ewige lewe.  So , Jesus nooi hulle uit om te kom eet. Geestelike voeding wat ons kan kry deur Hom te eet of dan in Hom te glo.

Dan sê Jesus.  Ek is die brood maar ek sal vir julle ook brood gee.  Joh. 6:51  “En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.”  AFR53

Alles draai om die woordjie vlees.  Ek gaan dit vir julle gee en wat Ek gee is my vlees.

Die vertaling wat ons vroeër gelees het sê, “My liggaam.”

Die woordjie wat ons daar het vir vlees in die Grieks is:  Sarx – dit is liggaam.

Jesus sê, Ek gaan vir julle my Liggaam gee.  En dit gaan lewe in die wêreld inbring.

Nou as die Bybel praat van die liggaam van Christus of “Body of Christ” kan dit 3 dinge beteken:

  1. Die historiese fisiese liggaam van Jesus.
  2. Dit kan beteken die nagmaal.  Onthou toe Jesus die nagmaal ingestel het, het Jesus vir hulle gesê, dit is My liggaam.  Eet dit.  Drink dit.
  3. Sy kerk.  Dit is My liggaam. ” This is My body.”

 

So, ons kan sê dat hierdie na die nagmaal verwys.  As ek glo in Christus en die nagmaal gebruik en vier, dan kan ons die lewe kry daardeur.  Maar dit kan ook beteken dat Hy hier verwys na die kerk van Jesus Christus.  Persoonlik dink ek dit is waarna Jesus verwys want, dit is nie sy fisiese liggaam nie.

Dit kan ook nie net die nagmaal wees nie want hierdie mense was baie ontsteld oor Jesus se woorde.  Dit wat hier gebeur het is:  Die mense volg Jesus, hulle wou Hom koning maak.  Daar is ‘n groot skare, een preek en feitlik almal loop weg en net so paar dissipels bly oor.

Wat was dit wat hulle so ontstel het?

Dit was hierdie idee dat Jesus gesê het, julle sal dit nou moet eet deur My liggaam, die kerk.  M.a.w. die pad na God toe is nie ‘n individuele reis nie.  Jy doen dit deur ander mense.  Dit kom ook na jou toe deur ander mense.  En hierdie pad wat jy gaan stap, stap jy saam met ander feilbare mense.  Dit is wat dit beteken om ‘n liggaam te wees.  Jy gaan met My te doen kry deur My liggaam.

Die kerk is…  1. Sy liggaam

Ek wil jou terugvat na jou eie lewe toe.  Hoe het God na jou toe gekom?  As jy vanoggend hier sit en jy het ‘n verhouding met Jesus Christus. ‘n Lewendige hoop dat Jesus leef.  En Hy werk in jou lewe.

Vraag:  Hoe het dit na jou toe gekom?

Kyk meeste van ons het iemand gehad wat jou pad gekruis het en getuig het.  Ek het so vriend gehad wat saam my tennis gespeel het op skool.  Hy het my genooi om saam hom kerk toe te gaan.  Daar aangekom, het die pastoor alles van my af geweet.  Hy het NET vir MY gepreek.  Ek het die Heilige Gees so tasbaar ervaar dat ek myself sommer die tweede keer wat ek daar was laat doop het omdat ek gevoel het iets het in my lewe gebeur.

Ek het die Here so tasbaar ervaar in die diens dat dit feitlik ‘n hele ketting van gebeure in my lewe aan die gang gesit het.  Ek onthou hoe daar so honger in my was dat ek enigiets wat my kant toe gekom het in die vorm van kursusse, Bybelskool, geleenthede om te groei verslind het.  Die Here het na my toe gekom, deur die kerk.

Ek ontmoet ander gelowiges daar.  Baie van hulle het ‘n groot rol in my lewe gespeel om my die mens te maak wat ek vandag is.  Ek het ook ontdek dat hulle foute het en uitdagings het.  Maar meeste van hulle was met hulle foute deur die Here gebruik.  Wat ek ook baie gou ontdek het, is hierdie reis, is nie ‘n individuele reis nie.

Toe Jesus sy dissipels roep en sê, kom.  Wat is die eerste ding wat hulle besef het, ek is nie alleen nie.  Die ander ouens lyk maar bietjie suspect maar hulle saam my op ‘n reis.  Jesus leer hulle – julle verhouding met My, is ‘n verhouding met mekaar ook.

Toe Saul die kerk vervolg.  Toe kry hy ‘n visioen en die Here sê vir hom:

Hand. 9:4  “…waarom vervolg jy my?”

Vervolg Saul Jesus self?  Nee, hy vervolg mense wat Jesus se kerk was op daardie stadium.  En tog sê die Here vir Saul op daardie stadium:  Waarom vervolg jy My?  Wat sê die Here vir hom toe?  Gaan nou na reguitstraat toe, daar sal jy gelowiges kry, hulle sal jou leer, hulle sal jou wys.

Hoekom so?  Die Here praat tog direk met hom en roep hom.  Hoekom dan hierdie ander feilbare grondpersoneel van hom gebruik?  Dit is hoe ek dit wil hê sê die Here.  Dit is my liggaam.  Ek wil werk deur my liggaam.

  1. Is gebroke.

Die Griekse woord wat gebruik word is:  SARX.

Wanneer SARX gebruik word dan verwys dit altyd na die gebroke liggaam.  Die liggaam met sintuie, die liggaam wat siek kan raak, die liggaam wat sondig is.  En nou sê Hy, ek wil hê jy moet My SARX eet, My gebroke liggaam eet.  Hierdie liggaam van my, kom na jou toe deur gebroke mense.

En as jy nie kan deel met my liggaam of SARX nie, kan jy ook nie met my deel nie.

“You cannot deal with a perfect, all-loving, all-forgiving and all-understanding God in heaven if you cannot deal with a less than perfect, less than forgiving, less than understanding community here on earth.” Ronald Rolheiser

1 Joh 4:21          “En hierdie gebod het ons van Hom gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê.”  AFR83

Die Here sê, as jy met My wil deel, dan moet jy ook met gebrokenheid in mense kan deel.  Ons wil dit tog so anders hê.  Hulle moet alles reg doen, want ek doen alles reg.  Hulle moet perfekte integriteit hê, want ek het mos perfekte integriteit.  Die oomblik wat ek weg van die Here kerk of liggaam wil beweeg, dan sê ek dat ek nie met die Here wil ontmoet soos wat Hy gekies het om met gelowiges deur die eeue te ontmoet nie.

As jy mense leer ken, dan sal jy ontnugter raak.  Maar dit is so belangrik.  Dit is deel van die proses.  Anders sê jy, ek wil die pad stap maar ek wil nie SARXdeel van die liggaam wees nie.  En die Here sê maar jy moet anders kan deel van my plan met my kerk vind nie.  As jy ‘n goeie kerk kry wat perfek is.  Moenie deel van hulle word nie want dan gaan hulle nie meer volmaak wees nie.  Dit bestaan nie.

Alle families is disfunksioneel.  Alle persone is nie perfek nie.  Alle instellings het ‘n disfunksionele aspek in hulle.  Elke kerk het ‘n less than perfect aspek in hulle.  Daarom is die prent van Christus met die twee rowers aan die kante seker een van die beelde wat ons kan gebruik vir die kerk.

“How much I must criticize you, my church and yet how much I love you! You have made me suffer more than anyone and yet I owe more to you than to anyone.  I should like to see you destroyed and yet I need your presence.  You have given me much scandal and yet you alone have made me understand holiness. Never in this world have I seen anything more compromised, more false, yet never have I touched anything more pure, more generous or more beautiful. Countless times I have felt like slamming the door of my soul in your face – and yet, every night, I have prayed that I might die in your sure arms! No, I cannot be free of you, for I am one with you, even if not completely you. Then too – where would I go? To build another church? But I could not build one without the same defects, for they are my defects. And again, if I were to build another church it would be my church, not Christ’s church. No. I am old enough. I know better!” ~ Carlo Carretto

  1. ‘n misterie (verborgenheid).

Efes. 5:32“Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.”  AFR53

Dan praat hy van ‘n man en vrou wat een word en hierdie eenheid is ‘n simbool van die eenheid wat tussen Christus en Sy kerk bestaan.  En die eenheid wat nog gaan kom.  Dit is ‘n verborgenheid.  Engels:  “This is a mystery.” Jy kan dit nie volkome verstaan nie.  Maar dit is ‘n realiteit.   Daar is iets van die misterie van God waarmee jy te doen kry wanneer jy met die Kerk te doen kry.

Dink maar aan alles wat in die Kerk fout gegaan het oor die eeue sedert dit ontstaan het met Jesus se koms aarde toe?  Noem dit en die Kerk het die fout gemaak.  Hoe kan die Kerk bly oorleef?  Die Kerk is verban, die Kerk is onderdruk, die Kerk is doodgemaak.  Wat is dit wat die Kerk laat aanhou voortbestaan?

Waar kom hospitale vandaan?  Waar kom universiteite vandaan?  Wanneer het gewone mense begin geletterd raak?  Alles die Kerk.  Wat is dit wat maak dat ten spyte van haar gebrokenheid die Kerk so fenomenale bydrae lewer in die wêreld?   Dit is ‘n misterie.

Dit is hiervoor waarvoor duisende selfs vandag nog bereid is om hulle lewe te gee.  Nie vir ‘n mens nie.  Vir die Kerk, vir God.  Dit is dalk die uitnodiging.  Gaan ek dit aanvaar, gaan ek dit nie aanvaar nie?  Dieselfde met die lewe van Jesus.  Gaan ek dit aanvaar, gaan ek dit nie aanvaar nie?  Die Bybel, gaan ek glo dit is deur feilbare mense geskryf maar tog is dit die Woord van God?

Die Kerk is Sy bruid.  Daar gaan eendag ‘n groot bruilof wees.  Dit is moeilik om dit te glo maar dit is die belofte waaraan elke gelowige vashou.  Dat die Kerk op die ou einde elke mag in hierdie wêreld gaan oorwin.  Die Here sê dit is vir wie Ek gaan kom.  Dit is my Bruid.

Kan jy dit glo?