Nooit weer… moet jy korttermyngemak bo langtermynvoordeel kies nie

[powerpress]

Ons reeks nooit weer nie… gaan oor verandering in ons lewe.  Die Here nooi ons tot wysheid en tot deure van verandering in ons lewe. Wanneer jy deur hierdie deure van verandering gestap het, sal jy uitvind dat jy nooit weer wil terugkeer na die ou manier van dinge doen nie.  Vandag:

Nooit weer moet jy korttermyngemak bo langtermynvoordele kies nie.

Dalk het hierdie situasie in jou huis al afgespeel:

My seun kom huppel huppel ingehardloop en die trane loop van sy gesig af.

Wat gaan aan probeer ek uitvind?  Ek het in ’n splinter getrap.

Dit is sommer dan wat ek weet hier kom nog meer trane.

As ek kyk sien ek daar is iets in sy voet maar my moed sak sommer tot in my skoene want dit lyk baie diep.

 

Dan die slegte nuus.  Ons gaan hom moet uithaal met ’n naald.

Die onmiddellike teenvraag kom dan ook veral as hulle klein is:  Gaan dit seer wees?

Nou hoe antwoord mens hierdie vraag?  Sê jy “ja” dan wil hy nie eers verder kyk in die eerste plek nie.  Sê jy “nee” en dit is wel seer dan kom die verwyte.

So gewoonlik draai mens die antwoord in so bietjie watte toe, ja dit gaan so bietjie seer wees maar dit gaan gou oor wees (of so hoop jy) en dan kan jy weer gaan speel.

 

Dan die operasie, koplig is aan, naald in die hand, skerpste oë wat jy kan en jy begin die vel losmaak of wegskeur tot jy die splinter kan uitkry.

En wat leer ons hulle – as jy nie die klein rukkie se pyn kan verduur nie, sal die splinter daar bly en nog net baie seerder raak.

Eerder nou pyn vir so rukkie maar dan kan jy later rondhardloop soos jy wil.

 

Ek het gehoor van ’n man wat bang was vir die tandarts. Wie is nou bang vir ’n tandarts?

Toe hy tand gekry het wat begin pyn het, het hy gehoor van ’n vloeistof wat jy op jou tand kan gooi om die pyn weg te neem.  Dit was wonderlik.

So elke paar uur het hy net ’n paar druppels op sy tand gegooi en die pyn was weg.

Die probleem was natuurlik dat die eintlike probleem nie aangespreek is nie wat ’n tand was wat begin sleg raak het en reggemaak moes word.

Maar omdat hy die ongemak, vrees, gekners van tande nie wou deurmaak nie het die tand begin vrot en op die ou einde moes die tand getrek word omdat hy verlore was.

 

1.  Uiteindelike sukses het altyd eers korttermyn pyn.

Baie mense se lewenspatroon is “om pyn te vermy”.  Dit is hulle onbewuste lewensdoel.

Die waarheid is dat almal voor situasies te staan kom wat ons noop om iets pynliks te doen.  En eers wanneer ek besef dat ek die neiging het om oombliklike pyn wat nodig is, te vermy en besluit om korttermynpyn te verduur kan ek aanbeweeg in my lewe.

Selfs in hulle geloofslewe glo hulle dat daar altyd voorspoed moet wees en dat dit altyd goed moet gaan.

Dit bring ’n mens natuurlik op ’n krisis uit die dag wanneer jou geloof wel getoets word en wanneer God nie alles doen wat jy graag wil hê Hy moet vir jou doen nie.

1 Pet. 5:10 “God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle ’n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.”  Afr83

Hoe ontwikkel ’n mens sterk geloof?  Geloof wat getoets word raak sterk.

Die Bybel se boodskap is baie duidelik, dieselfde pad wat Jesus gestap het, sal ons ook stap.  Nie in dieselfde mate en intensiteit dalk nie maar ook die pad van korttermyn pyn.

“Jesus was patient under even greater suffering for us, so we can be patient under lesser suffering for him.” Timothy Keller.

Pyn kom altyd voor plesier, belegging voor wins, studie voor ’n kwalifikasie, oefening voor gesondheid, ongerief voor genesing.

Ek kom van baie kerke te hore wie se omgewing met die jare so verander het dat hulle eintlik geforseer word om een van twee dinge te doen.

Of hulle moet verander saam met die omgewing.  Of hulle moet wegtrek uit hulle omgewing.  Die vrees en pyn daarvan is vir meeste ouer mense wat by daardie gemeente in leierskap is te moeilik en riskant dat hulle niks doen nie.

Die uiteinde is ’n gemeente wat stadig maar seker irrelevant vir hulle omgewing raak.

 

2.  Luiheid is nie onaktief nie, luiheid is om pyn te vermy.

Ons dink meeste van die tyd dat ’n luiaard iemand is wat niks doen nie en aan die slaap raak op die bank.    Coach potato of stoel patat.

Maar wat ek ontdek het, is dat daar baie geweldig aktiewe mense is wat baie lui is.

Hoe is dit moontlik?  Die Bybel gebruik die woord luiaard gewoonlik in die konteks van iemand wat traag is en wat ongemak of pyn wil vermy.

Jy kan m.a.w. ’n luiaard wees en baie aktief wees.

Enigiets waardevols het ’n eie ritme:  eers pyn, dan beloning.  As ons sommer vroeg die pyn aanpak, sal die beloning ook gou volg.

Die teenoorgestelde geld ook: As ons nou die pyn vermy, sal die beloning nooit kom nie.  En daar sal meer pyn later wees.

Mense wat pyn vermy, sal nie kry wat hulle graag wil hê nie.  Punt.

En in ’n tydsgees waar onvergenoegdheid en entitlement aan die orde van die dag is, is dit iets wat al hoe belangriker gaan word.

’n Paar voorbeelde:  ’n Meisie gaan met ’n ou uit aan wie sy geheg geraak het maar sy weet op die langtermyn is hy nie die ou wat sy mee wil trou nie.  Hulle waardes is te verskillend en daar is dinge in sy persoonlikheid waarvan sy nie hou nie en wat nie gaan verander nie.

Tog stel sy die onvermydelike net meer en meer uit.  Sy wil eerder in haar huidige werklikheid leef met skuldgevoelens as om te doen wat sy weet reg sou wees.

Waarom neem sy nie hierdie stap nie?  Sy weet dit gaan vir haar en hom baie pynlik wees.

’n Besigheidsman het ’n besigheid in ’n omgewing wat verander het en hy weet dat hy moet skuif.  Hy sal nooit sy potensiaal bereik as hy bly waar hy is nie.

Maar elke keer as hy dit oorweeg, dink hy aan die 6 maande se ontwrigting, die kliënte wat hulle gaan soek, die telefone, die voorraad, die werkers wat gaan kla, die versekering, die aanvanklike hoër uitgawes en nog baie meer.

Elke keer as hy aan die pyn dink van skuif dan stel hy dit weer uit.

Die uiteinde:  Sy besigheid gaan onder omdat hy nie meer kan groei waar hy is nie.

Hoekom kom hy nie so vêr nie?  Hy het geweet dit gaan baie pynlik wees.

God se boodskap is duidelik:  Gaan eers deur die regte soort pyn en jy sal kry wat jy wil hê.  Eers ’n sterwe, dan ’n opstanding.  Eers ’n opoffering dan ’n beloning.

1 Pet. 4:1-2         “Omdat Christus dan liggaamlik gely het, moet julle julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gely het, met die sonde afgereken het: vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God.”  Afr83

Haal eers die doring uit voordat jy verder speel.  Of anders gestel:

As jy die oorvloedslewe wat Jesus vir ons kom gee het wil hê, sal jy eers moet sterf vir die jouself en die eie-ek.

 

3.  In die voetspore van Jesus beteken dat ek ook pyn sal verduur.

In die voetspore van Jesus beteken dat my gemak ondergeskik aan God se wil is.

In die voetspore van Jesus beteken dat ek nie kan uitstel wat ek weet die regte ding is om te doen nie.

In die voetspore van Jesus beteken dat ek soms alleen en verlate sal voel omdat dit nie ’n gewilde keuse sal wees nie.

Maar die liefde, die vrede dat jy die regte ding doen, sal op die langtermyn elke stukkie ongemak en pyn wat jy nou moet verduur verreweg oortref.

Hebr. 12:1-2       “…laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.”  Afr83

Dink net weer aan dit wat Jesus vir jou deurgegaan het…

Hy het dit nie gedwonge gedoen nie, Hy het dit gekies.

En Sy keuse vir pyn is iets wat ’n resultaat gebring het, wat jou lewe radikaal geraak het.

Hy het gekies om te ly, om jou met God te versoen.  En sodat daar vergifnis in hierdie wêreld kon inkom vir elke mens wat kies om Hom ten volle te aanvaar.

Hy is verneder, mishandel, het pyn verduur tot sy dood toe, sodat ek en jy vandag kan ervaar wat dit is om naby aan God te kom.

Om daardie intimiteit en vriendskap te ervaar wat ons altyd na sou gesoek het.

Om ’n brug te bou tussen ons en Hom wat alles verander het.

In die voetspore van Jesus beteken ook dat ek die pyn moet verduur om te sterf en die eie-ek te kruisig en nie meer vir myself te lewe nie.

 

Dit is gewoonlik moeiliker as wat ons verwag het.  Ja, maar wanneer jy nader en nader aan Hom beweeg en meer en meer van Hom ervaar soos Hy regtig is, sal jy jouself afvra: Hoekom het ek dit nie vroeër gedoen nie?

Watter pynlike stap is jy besig om te vermy?

Watter besluit stel jy uit omdat dit vir jou bitter moeilik is?

Moenie dit verder uitstel nie.  Moenie die splinter in jou voet los of die pynstiller net weer op daardie seer tand gooi nie.  Nee, doen wat moeilik is vir nou, maar ervaar die vreugde van langtermyn geluk as jy doen wat jy oortuig in jou hart van is.

Nooit weer… moet jy vergeet dat jou innerlike lewe jou uiterlike sukses bepaal nie

[powerpress]

Ons reeks nooit weer nie… kyk ons na ’n paar lewensbeginsels wat wanneer ons dit begin leef jou lewe ingrypend kan verander.

Wanneer jy deur hierdie deure van verandering gestap het, sal jy uitvind dat jy nooit weer wil terugkeer na die ou manier van dinge doen nie.  Vandag:

Nooit weer moet jy vergeet dat jou innerlike lewe jou uiterlike sukses bepaal nie.

As ek vir julle vra, hoe lyk ’n boom?  Hoeveel van julle sal iets beskryf wat so lyk? (boom met net ‘n bokant)

Maar dit is net die helfte van ’n boom, daar is ’n deel van ’n boom wat ons nie kan sien nie.  Eintlik lyk ’n boom so.  (Boom met wortels ook) Maar omdat ons nie die onderste deel sien nie dink ons nie hy is belangrik nie.

Maar die waarheid is dat die onderste deel van ’n boom eintlik belangriker is as die boonste deel van die boom.  Want ‘n boom sonder sterk en gesonde wortels sal eintlik nooit vrugte dra nie en sal mettertyd sterf omdat hy nie genoeg voeding kry nie.

 

Die grootste deel van ons lewe fokus ons op die uiterlike. Hoe ek lyk, hoe ek presteer, wat ander van my dink, die dinge wat ek het, die dinge wat ek doen. Ons leef met die bokant van die boom in gedagte.

Ons spandeer meeste van ons tyd, ons geld, ons aandag aan ons uiterlike lewe. Dit is vir ons verskriklik belangrik om ons beeld na buite goed vir mense is.

 

Mat. 7:17-18       “Weet julle, alle mense op aarde is eintlik soos vrugtebome: goeie vrugtebome dra elke jaar goeie vrugte. Slegte bome dra weer net slegte vrugte. Dus: goeie mense doen dinge wat God se hart bly maak, terwyl slegte mense dinge doen wat Hom kwaad maak. So eenvoudig is dit. “Ek sê weer: kyk maar net hoe mense elke dag leef. Dan weet julle wat in hulle hart omgaan!”  DB

Ons het ’n innerlike mens wat vir ander mense nie sigbaar is nie maar dit God sigbaar is

Hierdie innerlike mens is eintlik meer belangrik vir God as ons uiterlike mens, dit wat almal sien, want leer die Bybel ons, God kyk na die hart van mense.

Hierdie innerlike jy, is jou gedagtes, emosies, drome, begeertes, talente, energie, gees.

As ons praat van die ewige lewe en dat jy ’n ewige wese is, dan is dit hierdie gedeelte van jou menswees waarvan ons praat.

As jy ongemaklik is met die innerlike lewe dan beklemtoon dit eintlik net hoe jy soos meeste mense nie in voeling is met jou werklike innerlike self nie.

Hoe meer ek klem lê op my uiterlike lewe, hoe meer onbelangrik raak my innerlike lewe.

Hoe groter my uiterlike lewe is, hoe vinniger lewe ek, hoe makliker raak ek moedeloos en geestelik en emosioneel uitgeput.

Eintlik is ons geskep om van binne af buitetoe te lewe en nie andersom nie.

Wat in my wortels (onsigbare) van my lewe aan die gang is, vorm en maak my uiterlike lewe.  Die boom se wortels bepaal wat sy vrugte gaan wees.

Spreuke 4:23     “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.”  AFR83

Wat is jou hart?  Dit is jou gedagtes, jou begeertes, jou emosies.

 

1.  Die goeie lewe is nie aan die buitekant nie.

Wanneer is kyk na Jesus se lewe, dan sien ons iemand wat van binne af buitetoe gelewe het.

Hy het nie probeer om mense se beïndruk nie.  Hy het nie gedink groter is beter nie.

Hy het geweet dat wie jy is, is vêr meer belangrik as wat jy doen.

Trouens Hy het so afsku gehad in oppervlakkigheid of mense wat maak of hulle baie vrug het maar eintlik vrot is aan die binnekant dat Hy die kwaadste vir hulle geword het.

Mat. 23:24-25     “Sowaar, julle is soos iemand wat die buitekant van ’n skottel silwerskoon maak maar dit binne-in net so vuil los. Dit is vir julle baie belangrik hoe mense van buite lyk. Hoe hulle egter van binne lyk, pla julle glad nie. Hulle kan selfs maar vol haat en allerhande ander lelike dinge wees, dit maak nie saak nie! Fariseërs, maak tog asseblief julle oë oop! Sorg eers dat die binnekant mooi skoon is.”  DB

Waarvan praat Jesus?  Hy praat van hulle innerlike mens.

Want vrug / sukses in die lewe kom van die binnekant af en nie van die buitekant af nie.

Die innerlike mens is gefokus op wie jy is.

Die uiterlike mens is gefokus op wat jy doen.

Jesus se advies:  Wie jy is, is baie meer belangrik, as wat jy doen.

 

Sielkundige navorsing wys dit ook vir ons.

Dr. Henry Cloud skryf in “The law of happiness” dat net 10% van ons geluk deur eksterne omstandighede bepaal word.

Ons dink dikwels: ‘As ek maar net geld gehad het, met die regte persoon kan trou, of alleenlopend is, in so huis gebly het, kon gemaklik aftree, DAN sal ek gelukkig wees.

Mense wat navorsing gedoen het, het agtergekom, dit help net so bietjie.

Ons is wie ons is; uiterlike omstandighede verander nie wie ons innerlik is nie.

Die 90% word opgemaak deur twee dinge.  1. Jou temperament en genetiese samestelling.  Party mense is net van baba af meer gelukkig as mense.

Die res het niks te doen met jou biologie of omstandighede nie.

2. Gewoontes, gesindheid of ingesteldheid.

M.a.w. ’n groot deel van jou lewensvreugde spruit uit wie jy kies om innerlik te ontwikkel.

Die geestelike jy wat God geskape het en wat jy kies om te ontwikkel.

 

2.  Die goeie lewe kom van die binnekant af.

As jy jou week in twee dele kon opdeel, hoeveel tyd bestee jy aan jou innerlike mens en hoeveel tyd bestee jy aan jou uiterlike mens?

Want die innerlike mens groei nie van self nie.  Wortels groei ook baie stadiger as wat blare of vrugte groei.

2 Kor. 4:16         “Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe.”  AFR83

Die Skrywer van Korintiërs, Paulus se hier, dag tot dag.  So ek moet elke dag soos wat ek skeer, my grimering opsit, my tande borsel, my hare kam.

Elke dag innerlik ook gewoontes hê om innerlik te groei.  Om deur Jesus se teenwoordigheid in my lewe getransformeer te word in ander mens.

Om weer terug te kom:  Hoeveel tyd bestee jy elke dag aan jou uiterlike en hoeveel tyd aan jou innerlike?  My vermoede is dat die skaal waarskynlik baie swaarder weeg aan die uiterlike kant.

Die dag wanneer ek besef ek is hier op aarde geplaas nie om ’n naam vir my self te maak nie maar om God se naam te heilig dan verander my lewensuitkyk.

Die dag wanneer ek besef dat ek nie gebore is om my koninkryk te bou nie, maar om Sy koninkryk te bou, dan raak ek baie minder angstig en bekommerd oor dinge.

Die dag wat ek besef dat ek nie my wil hoef te laat geskied nie maar Sy wil laat geskied, dan kan ek ontspan want ek is nie meer in beheer nie maar Hy is.

Bid ons tog nie so maklik, laat Naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied sonder om eers te dink wat dit beteken nie?

 

Jou verhouding met God is veronderstel om ’n kompas in jou lewe te wees, jou ware Noord.  As ons weet ons innerlike dié belangrikste ding in die lewe is, dan sal ons kies om tyd en energie daaraan te bestee om God en ons geestelike groei bo al ons gemak en begeertes te plaas.

Want sukses of vrugbaarheid kom uit ons identiteit as kinders van God en uit ons hart.

Ongelukkig is dit stadig en soms pynlik omdat God wegkap of wegbrand, alles wat nie in Sy beeld is nie.

Wanneer ons Hom toelaat dan kom Hy met tyd en maak van ons ander mense met nuwe harte.

 

3.  Ons almal het ‘gebrokenheid’ in die lewe.

Dalk voel jy dit is wonderlik maar God kan nie hierdie rimpels in my lewe uitstryk nie.

Ek is opgefrommel deur hartseer en dinge wat nie uitgewerk het nie.

My innerlike mens is so klein dat ek nie eers weet of hy of sy nog daar is nie.

Dan wil ek jou sê dat ons almal ‘kwessies’ of issues in die lewe het.

Die effek van die gebrokenheid in hierdie lewe speel in ons almal se lewe ’n groot rol.

Of dit is dat ek nie myself kan aanvaar vir wie is ek is nie, disfunksionele verhoudings, moeilike werksomstandighede, uitbranding, stres, verlore drome, skuldgevoel, alleenheid…

Maar die waarheid is dat baie van daardie probleme afhang of ons versigtig is met ons innerlike lewe, ons hart, ons gedagtes.

Ons het ’n goeie Vader wat met sy liefde elke kraak van gebrokenheid wil kom vul in ons lewe.

Selfs met die omstandighede wat nie ons fout was nie, wil Hy kom en die beserings genees en vir ons nuwe oë gee om daarna te kyk en ons innerlik ontwikkel.

Hy wil die bekommernis oor al die uiterlike dinge wat ons lewe so oorheers wegneem en ons wys wie Hy is en hoe groot Sy liefde is.

Hy wil daardie mislukkings en onsekerheid verander in iets wat Hy gebruik om ons bruikbaar te maak vir Sy koninkryk.

Die outeur van ons lewe wil weer die storie skryf wat hy oorspronklik beplan het.

Item:  Onbeskaamd, Ontvou.

Die Here het die Israeliete se geroep om hulp gehoor toe hulle in Egipte was en Hy het hulle gered.  Maar hulle moes die reis van geloof en geestelike groei onderneem om die Beloofde Land te bereik.

Hulle moes toelaat dat Hy die werk IN hulle doen sodat hulle voorspoedig kon word.

Een van die grootste nooit-weer-lesse vind plaas wanneer ’n mens besef dat die oplossing van jou probleme nie daarin lê om ’n uiterlike oplossings te soek nie.

Nee, God stel baie meer belang in wat IN JOU gebeur as wat MET JOU gebeur.

Hy wil ’n innerlike lewensverandering in jou laat gebeur.

Hy wil jou kop-aan-kop in Sy Seun Jesus laat vasloop sodat die liefde en genade van Jesus jou kan omkeer.

Hy wil jou ’n nuwe deernis vir mense gee.  Want mense is sy agenda hier op aarde.

Hy wil jou denke verander want Hy weet as jou denke kan verander, sal jou hele lewe verander.

Hy wil jou ’n doel en ’n roeping gee.  Iets om voor te leef, iets om voor op te staan, iets om oor opgewonde te raak.

Maar meeste van alles, Hy wil jou hart hê.  Jou innerlike mens.

Want jou innerlike mens is die ware jy, nie die voorgee jy nie.

En hierdie innerlike mens wil Hy transformeer na Sy beeld, soos wat Hy oorspronklik beplan het.

Nooit weer… moet jy glo dat jy almal tevrede kan stel nie

[powerpress]

Ons reeks nooit weer nie… gaan oor ’n paar algemene lewenswyshede wat ons almal op ‘n stadium in ons lewe moet leer.

Week 1: Nooit weer moet ek iemand wees wie ek nie regtig is nie.

Week 2:  Nooit weer moet ek iemand anders probeer verander nie.

Vandag- Nooit weer moet jy glo dat jy almal kan tevrede stel nie.

Die gevoel dat ander my raaksien en lief vir my is, is ’n basiese menslike behoefte.

 

Vandag gaan ons sê, ek gaan nooit weer vir die goedkeuring van ander mense lewe nie.

Is dit okay met julle?  Hou julle van my idee?  Dra dit julle goedkeuring weg?

Laat dit jou ook goed voel?  Hou jy van my boodskappe?  Hou jy van my?

Die realiteit is, meeste mense wat in die openbaar op te tree, mense soos pastore, het ’n diep behoefte aan aanvaarding.

Mense wat baie gedrewe is, baie goed is in sport, goed is in musiek of akademies het ’n diep begeerte om hulself te bewys.

 

Prov. 29:25        “Fearing people is a dangerous trap, but to trust the Lord means safety.”  NLT

 

Van my eerste begeertes as kind was die gevoel, my pa is hier, ek wil tog net goeddoen dat ek sy goedkeuring kan wegdra en dat hy trots op my kan wees.

Meeste ouers is vir hulle kinders lief ten spyte van… maar die leuen wat ’n goedkeurings verslaafde glo is – as ek goeddoen, myself bewys, dan sal hy / hulle my liefhê en aanvaar.

Die goedkeringsverslaafde is baie keer die uitblinker op skool.

Wanneer ek begin werk, gee ek my 120%.  Ek kom eerste in, ek loop laaste.

Ek doen my werk so goed dat my baas of ander my kan prys.

Niks is te veel gevra nie.  As jy my in die middel van die nag bel om uit te vind wat iemand se nommer is, geen probleem nie, ek is tot jou diens.

 

Tekens dat goedkeuring van ander mense vir jou belangrik is:

1.  Dit is vir jou belangrik wat ander dink.

Dit kan nou en dan wees, dit kan feitlik altyd wees.

Bv. as jy ooit ’n publieke praatjie moes lewer dan het jy ’n senuweeagtige gevoel gehad.

Hoekom is jy op jou senuwees?  Want jy is besorg oor wat die mense wat na jou gaan luister dink oor jou praatjie.  Het dit vir hulle iets beteken?  Het ek sin gepraat of snert?

Sosiale media.  Jy maak ’n plasing en so minuut later begin jy kyk wie hou van jou opmerking.  Wie deel dit?  Het iemand daarop kommentaar gelewer?

Selfie.  Wat dink julle van my selfie?

So nou en dan, dan gaan ons uit vir ’n spesiale geleentheid.

Wat sê meeste vrouens?  Ek het niks om aan te trek nie…  regtig?

Hoe lyk hierdie een?  Wat probeer jy vir my sê?

 

2.  Jy is baie sensitief vir gevoelens.

’n Honderd mense sal vir my kom sê, hey Braam, ek het van jou boodskap gehou.

Maar die een ou wat sê, het jy gehoor wat Andy Stanley van hierdie onderwerp gesê het, wow, dit is net amazing.

Waarna toe gaan die goedkeuringsverslaafde?

Ek is ’n mislukking.  Ek is nie goed genoeg nie.

Jy fokus op die 5% se opmerkings en die 95% s’n vergeet jy heeltemal.

 

Wanneer iemand dalk ongevra ’n stukkie raad aan jou gee of dalk kritiek.

Wat maak jy daarmee?  Raak jy onmiddellik verdedigend en wil die persoon reg help?

Raak jy dalk sarkasties en maak een of ander skerp opmerking sodat die persoon op sy plek gesit word?

Of bly jy dalk stil en dink in jou binneste, jou idioot, sien jy nie die groot balk in jou eie oog raak nie en dan wil jy die splinter in my oog kom raaksien.  Gaan vlieg.

 

3.  Jy laat jou waardes gaan. (Compromise)

Jy gaan kompromieë aan.  Jy glo iets met jou hele hart, maar jy is bereid om aan te pas of stil te bly sodat jy nie ongewild raak nie.

’n Jong meisie wat by ’n ou hoor, as jy regtig lief vir my is… dan sal jy…

Of die manne wat om die braaivleisvuur begin vuil grappe te vertel en skielik ken jy ook een of twee.  So jy gaan ’n kompromie aan met jou waardes.

Of jy glo nie daaraan om skuld te maak nie maar die vakansie kom nader en ALMAL gaan weg of het ’n nuwe karavaan gekoop… jy kan tog nie met jou 1980 model daar aankom nie.

Hoekom doen ek dit?  Want ek wil tog nie hê dat ek moet uitstaan as almal met hulle 2015 model karre en karavane langs my staan in Hartenbos nie.

As dit waar is, merk hom af.  Ek compromise my waardes soms.

 

4.  Dit is vir jou moeilik om “nee” te sê.

Iemand vra jou, kan jy my kom help?  En binne jou skree jy, nee, net nie nou nie, ek is ongelooflik besig hierdie week, ek voel of ek verdrink.

Maar dit wat uit jou mond kom is: “Natuurlik, ek sal kom kyk.”

En dan is daardie aaklige gevoel van skuld want uiterlik sê jy “ja” maar binne jou begin jy voel jy almal is ondankbaar en hulle misbruik jou altyd.

Uiterlik wil jy tog nie iemand teleur stel nie maar innerlik verdrink jy omdat jy oorweldig voel.

 

Hoekom doen ons dit?

Die rede is omdat ons ego’s ongelooflik onseker voel.  Insecure.

Ons ego’s wat gevorm word vandat ons 2 jaar oud is skree ons hele lewe lank uit:  “Hou van my!  Hou van my!  Aanvaar my!  Laat my goed voel oor myself!”

En as ons nie versigtig is nie dan sal ons een van die grootste waarhede en gevare in hierdie lewe mis:

 

Wanneer wat mense van ons dink, vir ons belangrik word, is dit die maklikste manier om te vergeet wat God van ons dink.

Vrees vir mense is ’n gevaarlike slagyster, sê

Spreuke 29:25  “Jy stel vir jouself ’n slagyster as jy vir mense bang is.  Jy beveilig jou lewe as jy op die Here vertrou.”

Dit is ’n trap sê die Engels.  Dit is soos ’n jagter wat ’n slagyster stel en dan trap iets in ’n stadium daarin en hy kan nie loskom nie.

 

1 Sam. 15:24     “Saul sê toe vir Samuel: “Ek het gesondig, want ek het die bevel van die Here en u opdrag oortree omdat ek vir die manskappe bang was en na hulle versoek geluister het.”  AFR83

Saul was banger vir sy manskappe as vir God.  Hy wou in hulle guns wees.

Wat is die uiteinde?  Die Here het hom verwerp en hy het sy koningskap verloor.

 

Dink aan Jesus se dood.  Dit was goedgekeur deur iemand wat aan goedkeuringsverslawing gelei het.

Mat. 27:21-22     “Toe die goewerneur dus weer vir hulle vra: “Wie van hierdie twee moet ek vir julle vrylaat?” het hulle geskree: “Barabbas!”  “Maar as ek Barabbas vir julle vrylaat,” het Pilatus hulle gevra, “wat moet ek dan met Jesus die ‘Messias’ doen?” Hulle roep almal: “Hy moet gekruisig word!”

 

Wat is die probleem?  Wel, dit is so gevaarlik dat dit soos ’n afgod in jou lewe raak.

Mense se goedkeuring raak vir my belangriker as God se goedkeuring.

Mense raak groter, God raak al hoe kleiner.

Deesdae sien ek dit baie in ouerskap raak.  Ouers wat dink hulle hoofdoel in hulle kinders se lewe is om hulle vriende te wees en hulle gelukkig te maak.

As jy ’n dissipel van Jesus is, kan die opinie van mense nie vir jou ’n obsessie raak nie.

 

God het ons geskep om vir ’n gehoor van EEN te lewe, nie vir ’n gehoor van baie nie.

Daar is net EEN wie se goedkeuring, aanvaarding en opinie vir ons moet saak maak – God alleen.

Dit is onmoontlik om beide vir die gehoor aanvaarbaar te wees en vir God.

Ons ego wat heeltyd uitskree, Hou van my!  Aanvaar my!  Is eintlik is stuk gebrokenheid in ons wat ons na God toe moet neem waar Hy alle imperfeksie of gebrokenheid kan genees.  Waar Hy wat eintlik saak maak vir ons kan sê, “Ek is lief vir jou.

Ek aanvaar jou soos jy is.  Ek vergewe jou vir jou foute.”

 

Om vir ’n gehoor van EEN te lewe beteken dat ek ander se opinie en goedkeuring ondergeskik aan God s’n sit.

Gal. 1:10   “Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie.”  AFR83

Wat se Paulus?  Ek kan nie mense dien as ek ’n dienaar van Christus is nie.

 

Een van die mees bevrydende en grootste oomblikke in jou lewe kan wees wanneer jy besluit om elke dag te begin met die wete:

Ek leef vir ’n gehoor van EEN en nie van baie nie.

En soos enige verslaafde elke dag weer die besluit moet neem om bv. nugter te bly moet ’n goedkeuringsverslaafde ook elke dag weer besluit om net vir God te lewe.

En soos wat ’n verslaafde swak oomblikke het om weer terug te val na ou gewoontes toe sal ek en jy in ons “af tye” die versoeking hê om weer mense te please i.p.v. God.

Dit bly ’n worsteling jou hele lewe lank.

 

Die oomblik wat jy ’n besluit neem sal daar iemand wees wat nie van jou besluit sal hou nie.  Die enigste manier om almal altyd gelukkig te maak is om nooit iets te doen of te sê nie.  Dit is onmoontlik.

As dit moontlik was, sou jy ’n paar mense moes wees, want vir die klomp sal jy so moet wees en die ander klomp sal jy so moet wees.

Om so te leef sal jy soos ’n golf in die see wees wat op en af gaan en wat vir niks regtig staan nie.  Jy sal ook die verkeerde mense gelukkig maak.

Luk. 6:26  “Daar wag groot probleme op julle as julle net altyd wil hê dat mense mooi dinge oor julle moet sê; as julle alles in julle vermoë doen om ander te beïndruk.”

 

1. Groot besef: Jy kan nooit almal gelukkig maak nie maar jy kan God gelukkig maak.

Mense wat die moeilikste is om tevrede te stel is gewoonlik die mees egotistiese mense.

Hulle is net gelukkig wanneer jy doen wat vir hulle goed is en dit is gewoonlik nie goed vir almal nie.

Wees eerder ongewild by baie maar gewild by die EEN wat jou eendag gaan oordeel.

Rom. 14:12   “Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee.”AF83

En wat liewer vir jou is as wat enige mens op aarde nog ooit vir jou was.

Jer. 31:3    “Ek het jou lief met ’n liefde wat nooit ophou nie. Ek trek jou met troue liefde na My toe.”  NLV

 

2. Groot besef: Leef vanuit God se goedkeuring i.p.v. vir mense se goedkeuring.

Dit sal jou lewe transformeer wanneer jy hierdie waarheid internaliseer.

Om jou behoefte aan goedkeuring en aanvaarding en liefde by God te kry is iets wat gebeur wanneer jy gereeld tyd saam met Hom spandeer en Sy liefde ervaar.

Dit raak naderhand iets innerlik, wat van binne af kom i.p.v. iets uiterlik wat die heeltyd van mense af moet kom.

My waarde is nie gebaseer op wat jy van my sê of dink nie maar is gebaseer op wat God van my sê en dink.

Wanneer jy my teleurstel moet ek weet, niemand is perfek nie.

Jy gaan my met tye teleurstel.  En ek gaan jou met tye teleurstel.

Daar is net een wat perfek is en dit is God.

Net Sy liefde is perfek.  Net Sy aanvaarding is perfek.

 

Wanneer dit by mense kom, moenie soek na perfektheid nie, soek eerder na die goeie in mense.  Die goeie is in elke mens want God se vingerafdrukke is in elke mens.

Leef vir ’n gehoor van EEN.  Maak net EEN in die lewe gelukkig.

Leef vanuit hierdie AANVAARDING en nie vir die aanvaarding van ander nie.

Nooit weer… moet jy probeer om iemand anders te verander nie

[powerpress]

Lukas was ’n baie suksesvolle sakeman wat baie mpy.’e gestig het en ’n fortuin gemaak het.  Sy seun was die mees aangewese keuse om die besigheid oor te neem aangesien sy dogter nie in die besigheid belang gestel het nie.

Nadat Morné graad gevang het, het hy vir twee jaar in Engeland gaan werk en toe het hy teruggekom S.A. toe om saam met sy pa te kom werk in die besigheid.

 

Morné het in verskillende afdelings van sy pa se besighede begin werk.  Dit was opwindend in die begin. Maar Lukas het met tyd begin agterkom dat Morné nie altyd betyds vir werk opgedaag het nie en soms glad nie ingekom het nie.

Soos tyd verloop het, het Lukas gedink dat dit tyd is om Morné meer verantwoordelikheid te gee en het hy hom in die bemarkingsafdeling aangestel omdat Morné nog altyd baie kreatief was en gehou het van strategie.

 

Maar dit het nie lank geneem voor Morné se onmiddellike hoof met hom gefrustreerd begin raak nie. Morné het ’n baie ontspanne traak-my-nieagtige houding teenoor alles gehad.

Morné se hoof het na sy pa toe gegaan en dit met hom bespreek maar Lukas het gevoel dat sy seun nog besig was om aan te pas en dat hy mettertyd homself sal regruk.

Wat ’n ongelooflike geleentheid was dit nie, om sy pa se besighede wat miljoene werd was eendag te bestuur.

 

Lukas het sy bes probeer om vir Morné te motiveer, om hom entoesiasties te maak oor sy werk.  Hy het vir hom groot bonusse gegee wanneer hy iets bereik het.

Dan het dit gelyk op daar so effense verbetering kom maar binne so paar weke gaan Morné maar net weer terug na sy laisse faire benadering toe.

 

Lukas het met ’n mentor gepraat oor Morné en raad gevra?  Die ou mentor wat ’n goeie vriend was, het vir Lukas gevra: Is jy bereid om hom af te dank indien hy nie verbeter nie?  Lukas het nie die vraag verwag nie.  Afdank, nee, hoekom, hy sal mos regkom en die erns van dinge besef, maar Lukas het een van die fundamentele beginsels in die lewe nie besef nie:  Jy kan nie ’n ander persoon verander nie.

Morné het twee dinge nodig gehad wat hy nie ontwikkel het nie.  Honger en passie.

Hy was nie honger genoeg om die dryfkrag te hê om te doen wat nodig is om ’n groot besigheid te bestuur nie.  En hy was nie passievol oor die besigheid self nie.

Lukas het gedink as hy net hom meer tyd gee, harder probeer sal sy seun ook die suksesvolle besigheidsman word wat hy was.

 

As Morné dit net wil snap?  Reg?  As hy net die kans wat hy kry in die lewe kan raaksien dan sal hy homself verander en meer gedrewe raak.  Maar Morné het nie verander nie en sy pa kon dit nie oor sy hart kry om hom af te betaal nie.

Nadat Lukas dood was, het Morné oorgeneem en die besighede bestuur maar dit was totaal en al uit sy diepte. Binne 10 jaar het hy alles verloor wat sy pa in 40 jaar opgebou het.

 

Nog ’n storie:

Stephanie was verlief op Willem.  Hulle was wonderlik saam.  Die enigste probleem was dat hulle definisie van “saam” baie verskil het.

Vir Stephanie het dit beteken om baie tyd saam te spandeer en ten volle committed te wees om moontlik te trou.  Vir Willem was dit om saam te wees wanneer hy daar is maar as hy besig was met sy sport of werk dan was dit die belangrikste dinge in sy lewe.

Hy was lief vir haar maar op hierdie stadium was hy nie die soort ou om hul verhouding so ’n groot prioriteit te maak soos sy sport vir hom was nie.

 

Dit het baie spanning tussen hulle veroorsaak.  Wanneer hulle saam was, was dit wonderlik maar Stephanie wou meer hê.  Willem het nie van die druk gehou dat hy al sy vrye tyd saam haar moet spandeer nie.

Sy kon nie verstaan hoekom hy nie kon commit om te trou en hulle meeste van hulle tyd saam spandeer nie.

Willem was nie gereed om te doen wat Stephanie graag wou hê hy moes doen en wees nie.  Stephanie het ’n paar keuses gehad:

 

1.  Sy kon aanhou neul, kla en mooipraat en deur hom te beheer te probeer verander.

2.  Sy kon haar verwagtings en behoeftes verander en aanvaar dat dit die soort verhouding is wat hulle gaan hê en in haar eie dinge te begin ontvlug.

3.  Sy kon hom ’n keuse gee om of ten volle te commit tot hulle verhouding of om uit te maak.  Sy was selfs bereid dat hulle iemand saamgaan sien om dinge deur te werk.

 

Wat kies Willem?  Ek gaan nie sê nie, maar dit maak nie regtig saak nie.

Maar deur vir Willem keuse 3 te gee waar hy moet kies om of sy lewenstyl te verander of om eerder die verhouding te beëindig het hy en sy ten minste die vryheid om iemand te kry wat beide van hulle sal gelukkig maak.

Die oomblik wanneer daar ’n magstryd in enige verhouding is, gaan dit oor ’n ‘druk-trek-scenario’ jy probeer om iemand te verander.

 

Hoe hanteer God mense?

Daar is niks in die woord wat sê dat ons nie moet probeer om ander te beïnvloed om te verander nie.  In teendeel, God sê dat ons alles in ons vermoë moet probeer om iemand te verander wat op ’n verkeerde pad is.

Nêrens se God ons moet stilbly oor mense se destruktiewe gedrag of gewoontes wat pyn veroorsaak nie.  Hy sê dat as iemand op ’n destruktiewe manier leef, moet ons probeer help:

Gal. 6:1     “My broers en susters, as ander gelowiges aan die een of ander sonde toegee, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, hulle dadelik reghelp. Bring hulle weer terug op die regte pad sonder om hulle te kritiseer of te veroordeel. Maar pas op. Julle kan ook maklik voor die sonde swig. Nie een van julle is verhewe bo versoekings nie.” DB

 

As iemand doen wat sleg vir hulle is, sleg vir jou is, sleg vir hulle geliefdes is, moet ons hulle konfronteer en probeer help insien wat hulle doen, selfs druk op hulle sit deur ander mense te betrek om te help:

Mat. 18:15-16     “As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word.”  AFR83

 

God is baie duidelik oor wat Hy van sy verhouding met ons verwag en Hy sê vir ons dat ons ook so moet wees teenoor mekaar.

Hy beskou dit as ’n goeie ding as ons mekaar ten goede probeer beïnvloed.

Spr. 9:8-9  “Moenie ’n ligsinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haat. Voed ’n wyse op, en hy sal lief wees vir jou. Gee jou aandag aan ’n wyse mens, en hy kry meer wysheid, leer ’n regverdige, en sy kennis vermeerder.”  AFR83

 

Ons moet probeer.  Maar soms val alle goeie advies en raad op dowe ore.  En dan is dit tyd om te besef:

Ek kan nie iemand anders kry om te doen wat hulle nie kies om te doen nie – of omdat hulle nie kan nie OF omdat hulle dit nie wil doen nie.

 

Die rede?  Ons kan nooit iemand anders se vryheid van keuse oorneem nie.

Om te probeer om mense te verander, al is dit net in die kleinste dingetjies wat jou irriteer druis in teen die manier hoe God met ons werk.

God dwing nie een van ons om sy robot te wees om te doen wat Hy wil hê nie.

Hy nooi ons wel uit, Hy beïnvloed ons dikwels deur omstandighede en mense.

Maar Hy maak ons nooit om te doen wat Hy selfs weet vir ons goed sal wees nie.

Dit werk nooit nie.

 

Die toepassing van hierdie lewensbeginsel is eindeloos.

  • ’n Kritiese mens wat nooit goedkeuring of positiewe opmerkings gee nie.
  • ’n Verslaafde wat nie wil doen wat nodig is om los te kom nie.
  • ’n Onverantwoordelike mens wat nie wil doen wat gedoen moet word nie.
  • ’n Werker wie se werk nie op standaard is na verskeie gesprekke nie.
  • Iemand wat net ontvang in ’n verhouding en niks wil gee nie.
  • ’n Ouer wat jy wens net anders kan wees.
  • ’n Volwasse kind wat nie wil grootword en beter keuses maak nie.
  • ’n Vennoot wat nie so hard soos jy werk nie.

 

Die beginsel is nie dat ons passief en onbetrokke moet wees in verhoudings nie.

As ons mekaar lief het, sal ons ons bes doen om mekaar ten goede te beïnvloed.

Die kwessie is dat ons ander se vryheid moet raaksien en respekteer om hul eie keuses te maak al is dit hoe sleg vir hulle.

As ons daardie vryheid nie erken nie sal ons een van twee dinge doen:

Ons sal aan hulle karring en neul en aan maniere dink ons hulle te beheer totdat hulle ons begin kwalik neem.

Of ons sal onsself voortdurend frustreer as ons eis dat iemand iets moet wees of doen wat ons wil hê hulle moet wees of doen.

As hulle dit weerstaan sal ons kwaad word, hulle verkleineer of skuldig laat voel.

Dit is moeilik om eerlik en openhartig te wees en verantwoordelikheid te aanvaar vir ons eie wense as ons besef dat ander mense vry is om te doen wat hulle wil doen.

 

Partykeer is die gevolge en konsekwensies die enigste ding wat mense sovêr kry om ’n keuse te maak.  Maar ons kan nie beheer wat hulle kies en selfs of hulle ’n keuse gaan maak nie.

Die gevolge of konsekwensies is nie dat ek hulle maak om ’n keuse te maak soos ek hulle graag wil hê hulle moet maak nie.

Nee, die gevolge is dat hulle die vryheid het om te kies wat hulle wil en dat ons dan ons reaksie kies in die lig van hulle keuse.

 

Dink weer aan Stephanie en Willem.  As dit by Willem se keuse kom, moet Stephanie nie probeer om hom te verander om te doen wat sy wil hê nie.  Dit sal ’n magstryd afgee en sal nooit werk nie.

Om vir Willem ’n duidelike keuse te gee en hom die vryheid te gee om te kies, a of b.

Dit sal ander dinge laat gebeur waaroor sy nie beheer het nie.

Dieselfde vir Lukas en Morné.  Morné moet kies a of b.  En as b sy keuse is dan moet Lukas dit aanvaar al beteken dit dat Morné nie sy empire gaan oorneem nie.

Dit gaan nie oor ompraat, neul, beheer nie. Dit veroorsaak net slegte dinge in verhoudings.

 

Die tema kom regdeur die Bybel voor:

Jos. 24:15 “As julle nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag vir julleself besluit wie julle dan wil aanbid. Is dit die gode wat julle voorouers anderkant die Eufraat gedien het, of is dit die gode van die Amoriete in wie se land julle nou woon? Ek en my huisgesin sal die Here aanbid.”  NLV

’n Duidelike keuse wat Josua hulle gee.  Hy gee hulle die vryheid om te kies.

 

Jesus het dit ook gedoen met die ryk man:

Natuurlik wou Jesus hê die ryk man moet Hom boweal anders kies en die ewige lewe hê. Maar Jesus het nie sy keuse probeer beheer nie.

Toe die ryk man vir Jesus vra wat hy moet doen om die ewige lewe te verkry het Jesus basies vir hom gesê dat sy rykdom tussen hom en God staan en dat hy sal moet kies.

Die man het sy rykdom gekies en weggegaan en Jesus het hom laat gaan:

Mark. 10:22        “Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad.”  AFR83

So stilswye en passiwiteit om ander positief te beïnvloed is nie ’n opsie nie.

Maar ons moet ander die vryheid gee om keuses te maak en daarop reageer.

 

Die ou spreekwoord lui:

Jy kan ’n perd na die water toe bring, maar jy kan hom nie dwing om te drink nie.

Hoe gelukkig is mense wat frustrasie vermy deur nie te probeer om die perd te dwing om water te drink as hulle nie dors is of van water hou nie.

Wys mense die water.  Wys hulle hoe koel en verfrissend die water is.

Wanneer hulle gedehidreer is, vertel hulle dat water hulle sal help.

Sê vir hulle hoe jy dit sal geniet om water saam met hulle te drink.

Wys hulle wat die water vir jou al beteken het.

 

MAAR weet dat jy hulle nie kan dwing om te drink nie.

Dit is iets wat net hulle kan doen wanneer en as hulle wil.

Onthou… hulle is vry om te kies.

Nooit weer… moet jy dink jy kan iemand dwing om iets te doen nie.

Kom tot inkeer as jy probeer het om ander te probeer beheer.

Laat God toe om die werk te doen wat net Hy kan doen en waaroor jy in elk geval geen beheer het nie.

Nooit weer… sal ek iemand probeer wees wie ek nie is nie

[powerpress]

Sommige lesse in die lewe leer ons op die harde manier.

Die Here gee vir ons soveel wyshede in die Bybel maar soms gebeur dit dat die universiteit van die lewe ons ’n paar lesse moet leer.

Dit is waarna ons gaan kyk in hierdie reeks.  Slaggate wat ons moet vermy.

Slaggate wat jou sal laat voel wanneer jy in hulle getrap het, nooit weer nie.

Rom. 12:6 “Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik.”  NLV

 

Vandag se slaggat: Nooit weer… moet jy iets doen wat vereis dat jy iemand moet wees wat jy nie is nie.  Ek het dit al ’n paar keer vertel maar vergun my dit weer te vertel.

Toe ek in matriek was soos hierdie matrieks vir wie ons vanoggend gebid het, het ek baie idees en drome wat my toekoms aanbetref.

Dit was ’n blye dag toe ek matriek geslaag het, nie so goed as wat ek en ander gedink het nie maar ten minste kon ek universiteit toe gaan.

Ek onthou hoe ek besluit het om in te skryf vir B.Com Rek en ek het gedink dat ek ’n C.A. sou word en myself iewers in ’n groot mpy sou opwerk.

 

Halfpad deur my eerste jaar het daar ’n besef by my gekom dat hierdie rekeningkunde waarmee ek nie te sleg was nie, nie my passie kan wees vir my hele lewe nie.

Ek sal nooit die dag vergeet wat ek saam met my pa gery het en vir hom gevra het, sal hy my dwing om iets te doen wat ek nie wil doen nie.

My pa is vanoggend hier, hy sal die dag ook onthou, ek kan selfs die plek in die kar onthou waar ek vir hom gevra het of ek eerder teologie kan gaan studeer want hierdie rekeningkunde en finansiële bestuur sou my van my kopaf maak.

 

Ek wou met mense werk, nie met syfers nie.  Dit was net nie ek nie.

Die grootste besef was natuurlik dat ek die Here se roeping in my lewe al sterker en sterker begin ervaar het.

Ek wou niks anders met my lewe doen as om voltyds vir Hom te werk nie.

Natuurlik het ek my pa se geld vir my eerste jaar op universiteit gemors maar hopelik is die vrug van my besluit sigbaar vandag in my lewe.

Geen geld, goeie posisie of besigheid sou daarvoor kon opmaak nie.

 

As jy nie op die regte plek is nie sal jy innerlik begin verdor, Want ons kan nie vir baie lank iemand wees of doen wat ons nie regtig is nie.

As jy op die regte plek is, sal ’n nuwe wêreld vir jou oopgaan.  Jy sal lewendig voel.

Jou tyd gaan verbyvlieg, voordat jy jouself kan kry, gaan ’n dag verby wees.

Daar gaan ’n diepe genot in jou wees, iets wat geen vergoeding vir jou kan gee nie.

 

Om iets te studeer, om iets te doen dag vir dag wat nie in lyn is met jou gawes en wie die Here jou gemaak het om te wees nie sal die genot en die lewe uit jou dreineer.

En dit sal op allerhande maniere sigbaar word vir mense in jou lewe.

 

Wanneer is dit ’n goeie ding om nie “ek te wees” nie?

Ek sê nie vanoggend dat ’n mens nooit dinge moet doen wat jy nie van hou nie.

Partykeer is dit die verantwoordelike ding om te doen.

Soos om soms ’n werk te aanvaar wat nie jy is nie, maar jy weet dit gaan jou instaan stel om jou gesin te onderhou wat vir jou belangriker is as jou eie gemak.

Wanneer jy iets doen wat nie werklik “jy” is nie doen jy dit om ’n rede wat waarlik “jy” is. Die liefde vir ’n persoon of jou gesin of ’n doelwit in jou lewe.

Wanneer jy dit as opoffering doen, is die motiverende faktor waarlik jy.

 

Bv. Ek is nie ’n blye vroeë opstaner nie.  Ek kan veel eerder laat wakker bly.

Maar kan ek ’n doelwit hê soos verlede jaar gehad het om die Ironman te doen.

Dit het vereis dat ek vir maande lank vroeg moes opstaan sodat ek kon oefen voordat my dag begin. Die vroeë oggende was nie ek nie, maar die oefening en uitdaging was ek.

 

Die naweek het ons die Leadership Summit bygewoon en Jim Collins, een van die sprekers het gepraat van 3 dinge in ons lewe wat bymekaar moet uitkom:

 

Waaroor is jy

baie passievol?

(Jou waardes en missie)

 

 

 

Wat dryf jou ekonomiese enjin?

Tyd, inkomste.

 

Waarmee is jy die beste in die hierdie wêreld?

(Gawes / Talente)

Bly by God se plan vir jou lewe

God het jou op ’n sekere manier gemaak, met sekere vermoëns en passies.

Die Bybel praat van hierdie vermoëns as gawes.  Op Saterdag 7 November gaan ons weer ’n 1 dag retraite aanbied om ons te help om hierdie gawes weer te ontdek en so bietjie af te stof, want van ons het gawes maar ons begrawe hulle.

En ons vergeet dat die Here eendag van ons rekenskap gaan vra van alles wat Hy vir ons gegee het insluitend elke liewe gawe wat Hy vir ons gegee het.

So dit is ons verantwoordelikheid om hulle te ontdek en hulle te begin uitleef.

 

Ons keuses het ewige impak.  Sommige is baie moeilik om te verander.

Ek lees van ’n chirurg wat nie ’n dokter wou wees nie maar hy het een geword a.g.v. die druk van vele geslagte voor hom in sy familie.

Sy ware liefde was musiek en kuns. Hy het probeer om iemand te wees wat hy nie is nie.

Hy het ’n IK van ’n miljoen gehad, wonderlike vaardighede en tog het hy voortdurend foute gemaak – soos om sponse en instrumente in mense se ingewande te vergeet.

Totdat die wanpraktyksake en ontevrede hospitale besluit het om vir hom ’n besluit te neem wat hy jare gelede al moes neem.  Die dokter ding was ‘nie hy nie’.

 

Dit geld nie net vir werk nie.  Ook vir verhoudings.

Sandy wou baie graag twee dinge in die lewe hê.  ’n Huwelik en aansien.

Sy het albei gekry toe sy op Ben verlief geraak het en met hom getrou het.

Die probleem was dat Ben se persoonlikheid, waardes, familie en lewenstyl so gerig was op homself dat hy min plek gehad het vir buigsaamheid en opofferende liefde.

Om met Ben geassosieer te wees, het beteken om met alles geassosieer te wees wat Ben was.

Sandy het nie ingepas nie – nie met Ben nie en nie met wat saam met hom gekom het nie, Maar sy was verlief op die fantasie daarvan en het probeer om iemand te wees wat sy nie was nie, sodat sy kon hê wat sy begeer het.

Ben se familie het haar versmoor en die sosiale druk om iemand met ’n sekere voorkoms en aansien te wees het haar vasgedruk en depressief gemaak.

Maar omdat Ben die status gehad het waarna sy so gestreef het, het sy in ontkenning begin leef dat dit inbreuk gemaak het op wie sy werklik was.

Sy het uiterlik gelyk soos iemand wat ’n droom lewe, met ’n droom man maar innerlik het sy doodgegaan en miserabel en baie verwyte begin leef.

 

Wat sê ek?  Soms moet ons sekere skatte of passies in die lewe prys gee om juis ander te kry wat selfs meer kosbaar vir ons is.

Wat ek ook nie sê nie is: die lewe gaan oor my.

Ek sê glad nie vanoggend dat die lewe oor my of jou moet gaan nie.  Allermins.

Die lewe gaan oor opoffering.  Dit is tog die voorbeeld wat Jesus vir ons gelos het.

Om altyd te doen waarvan ek hou en wat vir my lekker is, druis teen die hart van Christus in.  Om werk te doen wat nie jy is nie maar jou in staat stel om vir jou kind se opvoeding te betaal is die regte te ding om te doen, dit is opoffering.

Om ons eie gerief vir iemand anders of vir ’n groter doel soos God se koninkryk op te offer is die gesindheid en liefde wat Jesus vir ons kom wys net.

Fil. 2:3       “Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.”  AFR83

 

Wat ek wel sê is:  jy moet weet wie jy is en wat God vir jou gegee het om te doen.

En as dit beteken dat jy vir seisoene van jou lewe dalk opofferings moet maak sodat jy op die lang duur God se opdrag en missie aan jou kan uitvoer dan moet jy dit kan doen.

Maar moet nooit vergeet dat die lewe oor verhoudings gaan en oor liefde nie.

Al die voorsiening in die wêreld kan nooit opmaak vir ’n ma of ’n pa wat nie ’n intieme konneksie met hulle kinders het nie.

Rom. 12:3 “…sê ek aan elkeen van julle dat jy nie jouself moet oorskat nie, maar dat jy jouself nugter moet beoordeel volgens die geestelike toerusting wat God aan jou toebedeel het.”  NLV

 

Hoekom is jy hier op aarde?

Is dit om geld te maak?  Is dit om prestasies te lys?

Ek dink ons is hier omdat God ons wil gebruik in Sy koninkryk.

Is dit sodat ons genoeg kan bymekaarmaak vir ons oudag?

Nee, ek dink dit is dat Hy van ons sy dissipels wil maak en wil gebruik om ander mense Sy dissipels te maak.  Ons primêre roeping is eerstens om God se kinders te wees.

 

Jy sien, vir ’n dissipel van Jesus is dit nie meer: “Waar is die beste moontlikhede vir my beroep? of “Waar kan ek die meeste geld maak?” nie.

Iemand wat hulle lewe rondom hierdie dinge bou sal altyd teleurgesteld wees wanneer hulle dit bereik of dit dalk nooit bereik nie.

 

Maar as jy vra:  Wat is God se wil vir my hier waar ek nou is?  Wat het God in my hand gesit om vir Hom te doen?  Wat is Sy agenda vir hierdie wêreld?

Dan sal ek al my hoop in Hom plaas.  Dan sal ek uitvind dat Hy die bron van Hoop is en nie my sekuriteit of werk nie.

 

Hy gee elke liewe een van Sy dissipels ’n doel.  Nooit raak ek verveeld as ek in Sy diens staan nie.  Hy is by jou lewe betrokke met ’n plan en doel.

Hy het vir jou ’n geseëlde koevert gegee wat jy moet oopmaak met jou opdrag.  En hierdie opdrag is iets wat jy moet ontdek en weer ontdek en foute maak en weer ontdek.

Maar met tyd sal jy God se handskrif op jou lewensbrief ontsyfer en agterkom wat Hy van jou vra.  En dit wat Hy van jou vra sal nie swaar of moeilik vir jou wees nie.

Nee, dit sal soos energieselle in jou lewe wees.  Dit sal jou laat lewe.

Dit sal jou daardie ‘AHA’ gevoel gee.  Die gevoel dat ek hiervoor gemaak is.

Eph. 2:10  “For we are His workmanship (masterpiece), created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.”  NKJV

Jy is Sy meesterstuk.  As jy weer dink, maar ek is nie goed genoeg nie.  Ek kan nie iets so goed doen soos iemand anders nie.  Bely Efes. 2:10  “For I am His masterpiece.”